Raben logo
csm_CSR_Raport_Raben_aef2559f4e.jpg your-partner-in-logistics

Udržateľnosť

UDRŽATEĽNÁ CESTA VPRED

Raben medium truck road transport heart

90. výročie našej skupiny sa zhodovalo s procesom revízie a redefinovania našej stratégie udržateľnosti.


S ohľadom na budúcnosť Raben Group a potenciál prispievať k cieľom udržateľného rozvoja, ktoré všetci zdieľame, sme sa zaviazali vykonávať naše aktivity a novo definovať kľúčové piliere nášho záväzku pre nadchádzajúce roky.

V dôsledku toho sme v roku 2021 prijali aktualizovanú Stratégiu udržateľnosti pre skupinu Raben Group na obdobie rokov 2021 – 2025.

Práca na stratégii zahŕňala najvyššie vedenie skupiny Raben Group. Ako dopredu zmýšľajúca spoločnosť sa zameriavame na dlhodobú perspektívu a na udržateľnosť.

Preto je pre nás dôležité rovnako ako naše finančné výsledky alebo expanzia na nové trhy zmierňovanie negatívnych dopadov na životné prostredie, vzťahy vo vnútri spoločnosti, zodpovedné zadávanie zákaziek a pokračujúca spolupráca so všetkými kľúčovými zainteresovanými stranami.

Chceme, aby nás každý kilometer prejdenej vzdialenosti priviedol k lepšej a čistejšej budúcnosti.

Please accept marketing-cookies to watch this YouTube video.

Naša stratégia je založená na 3 pilieroch a 9 strategických oblastiach, v rámci ktorých sme si stanovili strategické ciele a ukazovatele, aby sme komplexne riešili globálne výzvy definované Globálnymi cieľmi udržateľného rozvoja OSN.

  • Naším cieľom je zapojiť sa do udržateľných riešení, udávať trendy a byť lídrom v odvetví prepravy a logistiky.
  • Chceme, aby každá z našich značiek bola zamestnancami, zákazníkmi a miestnymi komunitami uznávaná ako spoločensky angažovaná.
  • Chceme byť ekologickí vo všetkých oblastiach nášho podnikania.
mesh
Ecovadis margin

Sme hrdí, pretože sme v hodnotení EcoVadis 2023 získali strieborné ocenenie!

Patríme medzi 25 % spoločností na svete, ktoré najlepšie zlučujú nefinančné (ESG) faktory do svojich stratégií a prevádzky. Sme radi, že sme zlepšili hodnotenie vo všetkých smeroch – životné prostredie, pracoviská a ľudské práva, etika a zodpovedný dodávateľský reťazec.

EcoVadis je jedným z celosvetovo najdôveryhodnejších hodnotení podnikovej udržateľnosti spoločnosti.

csm_Raben_Group_Sustainability_Report_2023_ea51ead5c3.jpg

Chcete sa dozvedieť viac?

Prečítajte si našu správu o udržateľnosti


(správa je v anglickom jazyku)
 

KLIKNITE SEM

POZRITE SI NAŠE PREDCHÁDZAJÚCE SPRÁVY O UDRŽATEĽNOSTI

Raben_Group_Sustainability_Report_2022_EN.pdf

Stiahnuť

RABEN_Sustainability_Report_2021_EN.pdf

Stiahnuť

Raben_Group_Sustainability_Report_2020_EN.pdf

Stiahnuť

Raben_Sustainability_Report_2019_EN.pdf

Stiahnuť

Raben_Sustainability_Report_2018_EN.pdf

Stiahnuť

Raben_Sustainability_Report_2017_EN.pdf

Stiahnuť

Raben_Sustainability_Report_2016_EN.pdf

Stiahnuť

Raben_Sustainability_Report_2015_EN.pdf

Stiahnuť

Raben_Sustainability_Report_2014_EN.pdf

Stiahnuť

Boli ste svedkom nezákonného konania, prípadne konania porušujúceho náš etický kódex, alebo máte pocit, že sa deje niečo, k čomu by dochádzať nemalo?

Dajte nám vedieť!

Oznámte nám to – môžete aj anonymne

Informovanie o nekalých praktikách (whistleblowing)

mesh