Raben logo
csm_ETA_banner_test_33b352c5ed.jpg your-partner-in-logistics

ETA

Predpokladaná doba

doručenia zásielky

Na základe rozhovorov so zákazníkmi a príjemcami našich zásielok sme si uvedomili dôležitosť jasných a jednoduchých informácií o čase doručenia zásielky, informácií, ktoré vám umožňujú sledovať jej trasu a prispôsobiť prácu v závislosti od času doručenia.

Chceme vám a vašej spoločnosti poskytovať spoľahlivé informácie tak, aby ste mali lepšiu kontrolu nad svojou prevádzkou.

Prečo je ETA tak špeciálna?

 • Dynamické informácie
  o dobe doručenia zásielky
   
  v reálnom čase
 • Transparentnosť logistického
  procesu
 • Možnosť plánovať si prácu
  podľa skutočného času doručenia
mesh
csm_ETA_picture_ea8c827d88.jpg

Ako ETA funguje?

ETA sa počíta, keď je zaevidovaná poloha GPS mobilného zariadenia vodiča. Vodič doručuje zásielky podľa plánovanej trasy, pričom prechádza miestami doručenia a vyzdvihnutia. Mobilné zariadenie komunikuje s príslušnými informačnými systémami Raben Group, spracováva tieto informácie a následne ich sprístupňuje v myTrack&Trace na on-line portáli myRaben.com. Zákazníci teda dostávajú informácie o ETA, čo je časový úsek +/- 2 hodiny.

V prípade zvýšenej premávky, nehôd, zmien v poradí miest vykládky alebo iných nepredvídaných okolností, systém automaticky aktualizuje ETA o odchýlku, ktorá sa od predtým vypočítaného časového okna ETA líši o 60 alebo viac minút.

Zistite viac o ETA