Raben logo
csm_ETA_banner_test_fe7fbbc412.jpg your-partner-in-logistics

ETA

Predpokladaná doba

doručenia zásielky

Na základe rozhovorov so zákazníkmi a príjemcami našich zásielok sme si uvedomili dôležitosť jasných a jednoduchých informácií o čase doručenia zásielky, informácií, ktoré vám umožňujú sledovať jej trasu a prispôsobiť prácu v závislosti od času doručenia.

Chceme vám a vašej spoločnosti poskytovať spoľahlivé informácie tak, aby ste mali lepšiu kontrolu nad svojou prevádzkou.

Prečo je ETA tak špeciálna?

 • Dynamické informácie
  o dobe doručenia zásielky
   
  v reálnom čase
 • Transparentnosť logistického
  procesu
 • Možnosť plánovať si prácu
  podľa skutočného času doručenia
mesh
Raben ETA in transport

Ako ETA funguje?

ETA sa počíta, keď je zaevidovaná poloha GPS mobilného zariadenia vodiča. Vodič doručuje zásielky podľa plánovanej trasy, pričom prechádza miestami doručenia a vyzdvihnutia. Mobilné zariadenie komunikuje s príslušnými informačnými systémami Raben Group, spracováva tieto informácie a následne ich sprístupňuje v myTrack&Trace na on-line portáli myRaben.com. Zákazníci teda dostávajú informácie o ETA, čo je časový úsek +/- 2 hodiny.

V prípade zvýšenej premávky, nehôd, zmien v poradí miest vykládky alebo iných nepredvídaných okolností, systém automaticky aktualizuje ETA o odchýlku, ktorá sa od predtým vypočítaného časového okna ETA líši o 60 alebo viac minút.

Zistite viac o ETA