Raben logo
csm_chemical_notxt_d742a79e50.jpg your-partner-in-logistics

Chémia

Vaše produkty vytvárajú

našu realitu

modern_infrastructure_icon.svg

Moderné skladové priestory

own_groupage_network_icon.svg

Špecializovaná prepravná sieť a terminály

modern_IT_systems_icon.svg

Moderné IT systémy

dedicated_team_for_ADR_transport_icon.svg

Špecializovaný tím pre prepravu v režime ADR

controlled_temperature_throughout_the_entire_supply_chain_from_2_to_6_and_0to_2__icon.svg

Preprava v kontrolovanej teplote

  • modern_infrastructure_icon.svg

    Moderné skladové priestory

Item 1 of 5
csm_chemistry-min_d1ef3d930a.jpg

Chemické produkty si vyžadujú osobitnú pozornosť a opatrnosť, preto pristupujeme k spoločnému vytvoreniu udržateľných a bezpečných dodávateľských reťazcov pre vašu spoločnosť s veľkou starostlivosťou a zodpovednosťou.

Ako odborníci v oblasti logistiky aj zákazníci plne rozumieme vašim potrebám a požiadavkám na bezpečnosť, ktoré sa musia pri týchto špeciálnych produktoch dodržiavať.

Ponúkame celý rad špecializovaných riešení, a to najmä:

  • špecializovaný tím odborníkov,
  • odborne vyškolených vodičov a špecializované vozidlá,
  • pomoc pri zbere údajov na účely výročných správ o preprave ADR.
angajat Raben

Nebezpečný tovar v skladoch

Veľká časť chemických produktov je klasifikovaná ako nebezpečný tovar (ADR). Máme rozsiahle skúsenosti s manipuláciou s takýmto tovarom. Už niekoľko rokov prevádzkujeme zariadenia vyššej úrovne a pripravujeme naše sklady na špecifické požiadavky súvisiace s tovarom chemického priemyslu, aby sme splnili normy FM Global a NFPA, okrem iného prostredníctvom špeciálnych komôr pre vybrané výrobky a primerane navrhnutými systémami sprinklerov inštalovanými pod stropom a medzi regálmi a policami. Vieme, aký tovar možno skladovať vedľa seba, aby sme predišli možným environmentálnym rizikám.

Na skladovanie horľavých kvapalín používame moderné penové protipožiarne systémy. Komory sa po zistení plameňa sa ihneď naplnia penou.


Preprava nebezpečného tovaru

Súčasťou prepravného procesu je príprava dokumentácie podľa špecifických požiadaviek na ADR. Takisto využívame špecializovaný vozový park. Zvláštnu pozornosť venujeme umiestneniu nákladu na návesy a zaisteniu paliet, aby sme zvýšili ich stabilitu.

Campanie de plantare de copaci

Udržateľné riešenia pre priemyselné odvetvia

V súčasnosti pracuje mnoho organizácií na dosiahnutí udržateľnej výroby. Ako logistický operátor podporujeme vaše uvedomelé snahy

v oblasti ochrany životného prostredia. 

Pravidelne meriame CO2 a systematicky nahradzujeme staršie nákladné vozidlá za nové, ktoré spĺňajú najnovšie požiadavky na zníženie emisií skleníkových plynov. Pre ďalšiu úsporu prírodných zdrojov sme na našich pobočkách zaviedli množstvo proekologických riešení. Ďalej organizujeme spoločné výsadby stromov, aby sme kompenzovali vplyv na okolité prostredie.

Ak sa chcete o našich CSR aktivitách dozvedieť viac, prečítajte si o nich na www.csr.raben-group.com.