Raben logo
Protection of human life your-partner-in-logistics

Bezpečnosť informácií

Záleží nám na vašich a našich údajoch

Bezpečnosť informácií

Bezpečnosť informácií

Uvedomujeme si, že v súčasnosti sa musí primeraná ochrana venovať nielen ľudskému zdraviu a životu, prírodným zdrojom, ale aj informáciám, ktoré sú pre každú spoločnosť veľmi cenné. Bezpečnosť informácií chápeme tak, že zabezpečujeme nielen primeranú dôvernosť, ale aj dostupnosť a integritu.

Tento proces si vyžaduje priebežné sledovanie a trvalé zdokonaľovanie, o ktoré sa usilujeme rozvojom systému informačnej bezpečnosti založeného na medzinárodnom štandarde ISO 27001.

Sme presvedčení, že splnenie všetkých požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je pre nás jedným z najdôležitejších cieľov systému riadenia bezpečnosti informácií.

zbieranie údajov

Zhromaždené údaje spracovávame iba na účely, na ktoré nám boli poskytnuté. Pri zhromažďovaní takýchto údajov dodržiavame informačné povinnosti, najmä pokiaľ ide o informovanie o tom, akým spôsobom a na ako dlho budú spracované a kto je ich príjemcom.


Vďaka tomu si môžete byť istí, že: 

  • k dôverným údajom majú prístup iba oprávnené osoby,
  • potrebné informácie sú dostupné príslušným osobám, ktoré ich potrebujú, čo zaručuje krátke dodacie lehoty zákaziek,
  • staráme sa o kvalitu použitých údajov, ich úplnosť a správnosť, čo nám v konečnom dôsledku umožňuje minimalizovať riziko chýb.

Ochrana osobných údajov

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov kontaktujte

gdpr.sk@raben-group.com