Raben logo
International transport east your-partner-in-logistics

Medzinárodná preprava na Východ

Prekračujeme za vás hranice

Regular traffic, including individual parcels and shipments

Obsluha zásielok od kartónov po celovozové zásielky

strong road networks for bulk goods

Stabilná distribučná sieť

100 own terminal network

Pravidelné linky do jednotlivých oblastí

 An extensive branch network

Dôveryhodná sieť partnerov

Expertise in all customs matters - Custom Clearance

Colné poradenstvo a znalosti v oblasti colných postupov

 • Regular traffic, including individual parcels and shipments

  Obsluha zásielok od kartónov po celovozové zásielky

Item 1 of 5

Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Irak, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Mongolsko,  Tadžikistan, Turkménsko, Turecko, Ukrajina a Uzbekistan sú vám teraz na dosah.

Ponúkame pravidelné exportné spojenie zbernej služby s predvídateľnou, vopred stanovenou dobou prepravy.

Zákazníkom poskytujeme: 

 • poradenstvo týkajúce sa organizácie prepravy a formalít,
 • podporu a úzku spoluprácu profesionálnych dopravcov a colných agentúr,
 • komplexné colné služby,
 • nástroje na sledovanie zásielok,
 • prístup k sieti zbernej služby, ktorá pokrývajú celú Európu, a širokú škálu
  skladovacích služieb na dokončenie vašich konsolidačných projektov.
mesh
Raben agencje celne

Colné odbavenie

Raben Group má k dispozícii colné agentúry v Gądki neďaleko Poznane, v Grodzisku Mazowieckom a Gliwiciach.


K našim colným službám patrí: 

 • komplexné vybavovanie colných vyhlásení pre všetky štandardné a zjednodušené postupy pri vývoze, dovoze a tranzite,
 • príprava akýchkoľvek ďalších dokumentov, ako sú osvedčenia o pôvode,
 • sklad dočasného uskladnenia a colné sklady,
 • flexibilný prístup k potrebám zákazníkov.