Raben logo
csm_Raben_SHE_banner_min_165c25d312.jpg your-partner-in-logistics

Kultúra bezpečnosti

Program SHE

Υπάλληλος Raben

Kultúra bezpečnosti SHE

(Safety, Health, Environment = bezpečnosť, zdravie, životné prostredie)

Život a zdravie sú pre Raben Group hodnoty, o ktorých sa nevyjednáva. Usilujeme sa o to, aby zaistenie bezpečnosti v rámci našej organizácie bolo každodennou praxou, ktorú uplatňujeme vo všetkých procesoch a na všetkých miestach, kde pôsobíme.

  • Sme si vedomí, že k nehodám dochádza v dôsledku nebezpečného konania ľudí, a preto sme zaviedli program riadenia správania.
  • Vrcholový manažment organizácie sa zúčastňuje na SHE aktivitách v oblasti starostlivosti o bezpečnosť, zdravie a životné prostredie, motivuje zamestnancov, stanovuje normy a aktívne sa podieľa na rozvoji programu SHE.
  • V rámci programu SHE priebežne zvyšujeme povedomie o rizikách a preventívnych opatreniach medzi všetkými jedincami zapojenými do našich procesov.
  • Svoje vedomosti o tejto oblasti zdieľame v rámci našej organizácie aj mimo nej.
NAŠE PRAVIDLÁ CHRÁNIA ŽIVOTY
Naše pravidlá chránia životy

Zlaté pravidlá bezpečnosti v Raben Group

Stiahnuť
csm_Raben_koniczyna_65305c7dec.jpg

Bezpečnosť životného prostredia


Ekológia má pre nás veľmi veľký význam. Robíme všetko pre to, aby sme mali dobrý vplyv na životné prostredie. Ušetrením prírodných zdrojov, meraním, vykazovaním a znižovaním emisií skleníkových plynov pracujeme na tom, aby sme pre budúce generácie zanechali najlepšiu možnú verziu sveta.

  • Odporúčame všetkým, aby sa správali ekologicky.
  • Šetríme zdroje pomocou riešení bez použitia zbytočných papierov a elektronických faktúr.
  • Ponúkame certifikované nástroje na meranie vplyvu na životné prostredie, napr. CO2 kalkulačku, ktorá umožňuje spoľahlivé meranie emisií skleníkových plynov a starostlivé plánovanie cieľov ich znižovania.
  • Investujeme do moderného vozového parku a mnoho ďalších.