Raben logo
Protection of human life your-partner-in-logistics

Kultúra bezpečnosti

Program SHE

Kultúra bezpečnosti SHE

Kultúra bezpečnosti SHE

(Safety, Health, Environment = bezpečnosť, zdravie, životné prostredie)

Život a zdravie sú pre Raben Group hodnoty, o ktorých sa nevyjednáva. Usilujeme sa o to, aby zaistenie bezpečnosti v rámci našej organizácie bolo každodennou praxou, ktorú uplatňujeme vo všetkých procesoch a na všetkých miestach, kde pôsobíme.

  • Sme si vedomí, že k nehodám dochádza v dôsledku nebezpečného konania ľudí, a preto sme zaviedli program riadenia správania.
  • Vrcholový manažment organizácie sa zúčastňuje na SHE aktivitách v oblasti starostlivosti o bezpečnosť, zdravie a životné prostredie, motivuje zamestnancov, stanovuje normy a aktívne sa podieľa na rozvoji programu SHE.
  • V rámci programu SHE priebežne zvyšujeme povedomie o rizikách a preventívnych opatreniach medzi všetkými jedincami zapojenými do našich procesov.
  • Svoje vedomosti o tejto oblasti zdieľame v rámci našej organizácie aj mimo nej.
NAŠE PRAVIDLÁ CHRÁNIA ŽIVOTY
Naše pravidlá chránia životy

Zlaté pravidlá bezpečnosti v Raben Group

Stiahnuť
Bezpečnosť životného prostredia

Bezpečnosť životného prostredia


Ekológia má pre nás veľmi veľký význam. Robíme všetko pre to, aby sme mali dobrý vplyv na životné prostredie. Ušetrením prírodných zdrojov, meraním, vykazovaním a znižovaním emisií skleníkových plynov pracujeme na tom, aby sme pre budúce generácie zanechali najlepšiu možnú verziu sveta.

  • Odporúčame všetkým, aby sa správali ekologicky.
  • Šetríme zdroje pomocou riešení bez použitia zbytočných papierov a elektronických faktúr.
  • Ponúkame certifikované nástroje na meranie vplyvu na životné prostredie, napr. CO2 kalkulačku, ktorá umožňuje spoľahlivé meranie emisií skleníkových plynov a starostlivé plánovanie cieľov ich znižovania.
  • Investujeme do moderného vozového parku a mnoho ďalších.