Raben logo

Slovník pojmov

AWB (Air Way Bill)

B/L (Bill of Landing)

Co-manufacturing (spoločná výroba)

Co-packing (spoločné balenie)

Cross-docking (prekladisko)

Dodacia lehota

Dohovor CMR

Doplnková služba

Dopravca

E-invoice (e-faktúra)

EPAL

FTL (Full Truck Load)

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Chladený tovar

Incoterms (International Commercial Terms)

LTL (Less than Truck Load)

Medzinárodná prepravná služba

myRaben.com

Odosielateľ

Podmienky prepravnej služby

Pracovné dni

Prepravný doklad

Prepravná jednotka

Prepravné jednotky pre kombinovanú prepravu

Prepravná objednávka

Prepravná služba

Príjemca

Reklamácia

Riadená (kontrolovaná) teplota

Rozhodné právo

Tovar

Vnútroštátna prepravná služba

VOP (Všeobecné obchodné podmienky)

Vylúčený tovar

Zmluva o preprave

ZPČ (Zvláštne práva čerpania)