Raben logo

Palivový príplatok

Spoločnosť Raben Logistics Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo automatických úprav cien za palivový príplatok pre nových aj stálych zákazníkov a to v nadväznosti na zmenu priemerných cien nafty na trhu nad hranicu 1,209 EUR s DPH / 1 L nafty.

Sadzba za palivový príplatok pre cestnú dopravu sa priamo odvíja od priemernej ceny nafty* zverejňovanej štatistickým úradom každý piatok na portále Štatistického úradu SR (odkaz; Priemerné ceny pohonných látok v SR). Pre aktuálny mesiac sa sadzba za palivový príplatok vypočíta z priemernej ceny nafty uverejnenej na portály ŠÚ SR za predchadzajuci mesiac.

Táto sadzba odráža priemerný podiel nákladov na palivo na celkových nákladoch. V súčasnej dobe činí tento podiel 31% z celkových nákladov (pri zmene ceny o 0,039 EUR, tzn. 3,226 % činí palivový príplatok iba 1%). Tento podiel sa môže meniť pri ďalších zmenách v štruktúre celkových nákladov.

*http://www.statistics.sk

Sadzba palivového príplatku v náväznosti na zmenu priemernej ceny nafty:
 

Riadok Priemerná cena nafty v EUR/1 liter  Palivový príplatok
  od do  
0 < 1,209 EUR 0%
1 1,210 EUR 1,249 EUR 1%
2 1,250 EUR 1,289 EUR 2%
3 1,290 EUR 1,329 EUR 3%
4 1,330 EUR 1,369 EUR 4%
5 1,370 EUR 1,409 EUR 5%
6 1,410 EUR 1,449 EUR 6%
7 1,450 EUR 1,489 EUR 7%
8 1,490 EUR 1,529 EUR 8%
9 1,530 EUR 1,569 EUR 9%
10 1,570 EUR 1,609 EUR 10%


Sadzba palivového príplatku pre január 2022:
 

Cena v minulom mesiaci Riadok % navýšenie oproti základnej sadzbe
(riadok 0)
Sadzba palivového príplatku pre aktuálny mesiac
1,371 EUR / 1 liter 5 13,38 5%

Z hľadiska zjednodušenia administratívnych úkonov a väčšej transparentnosti je palivový príplatok na faktúre uvádzaný osobitne. Viac informácií o aktuálnom vývoji palivového príplatku získate na našom zákazníckom centre na telefónnom čísle +421 249 110 622 / 623.