Raben logo
csm_techno_notxt_81513b0435.jpg your-partner-in-logistics

Technológie

Vaše produkty vytvárajú

náš svet

Modern infrastructure

Moderné skladové priestory

Own groupage network

Špecializovaná prepravná sieť

Modern IT systems

Moderné IT systémy

Dedicated customer services

Tím odborníkov na vaše produkty

  • Modern infrastructure

    Moderné skladové priestory

Item 1 of 4
Raben for white goods

Nové technológie podporujú náš každodenný život a vytvárajú našu realitu.

Každý z nás ich využíva tak doma, ako aj v práci. Ako odborníci v oblasti logistiky sme si vedomí toho, že elektronické zariadenia a biely tovar by sa mali stať predmetom komplexných logistických riešení, ktoré podporujú nielen výrobu, ale aj dodávky do obchodov a dokonca aj koncovým spotrebiteľom.

S ohľadom na všetky tieto skutočnosti sme pripravili vyhradenú službu pre výrobcov technológií. Okrem iného poskytujeme:

  • komplexné riešenia regionálnej distribúcie,
  • doručovanie projektov na realizáciu investícií,
  • podporu pri neštandardných dodávkach.


Vďaka našim skúsenostiam ľahko dokončíte všetky vaše projekty.

Raben's warehouse

Projekty na mieru

Sme dôveryhodným partnerom, ktorý zabezpečuje komplexné služby pre všetky firmy v oblasti technológií. Navrhujeme skladové a distribučné riešenia, ktoré zodpovedajú regionálnym špecifikám a konkrétnym požiadavkám investičných projektov. Navrhujeme distribučné mapy, aby sme dodávky úspešne dokončili načas (just-in-time). Toto všetko vytvára komplexné riešenia, kde vhodne zvolený sklad a distribučná sieť zabezpečujú efektívne doručenie vašich produktov do regálov v obchodoch.

Výsadba stromov 2019 Raben

Udržateľný dodávateľský reťazec

Dnes je ekológia čoraz častejšie snahou o zodpovedné správanie. Nielen pre nás, spotrebiteľov, ale aj pre nás, firmy. Ako logistický operátor podporujeme environmentálne úsilie našich zákazníkov prostredníctvom spoločného vytvárania udržateľných dodávateľských reťazcov. Na dosiahnutie tohto cieľa realizujeme rôzne kroky.

Okrem toho pravidelne meriame CO2, systematicky nahradzujeme staršie nákladné vozidlá za nové, ktoré spĺňajú najnovšie požiadavky na zníženie emisií skleníkových plynov, a v našich skladoch sme zaviedli množstvo proekologických riešení týkajúcich sa úspory prírodných zdrojov. Ďalej organizujeme spoločné výsadby stromov, aby sme kompenzovali vplyv na okolité prostredie.

Ak sa chcete o našich CSR aktivitách dozvedieť viac, prečítajte si o nich na www.csr.raben-group.com.