Raben logo
Mobile devices for transport and logistics your-partner-in-logistics

PCD

Potvrdenie o doručení

fotodokumentáciou

Súčasná situácia na trhu je bezpochyby výzvou. Napriek tomu sme vždy pripravení vybavovať zásielky.

S ohľadom na bezpečnosť reagujeme na vaše aktuálne potreby. Predstavujeme nové riešenie potvrdenie o doručení fotodokumentáciou (Picture Confirming Delivery, skrátene PCD), ktoré umožňuje bezkontaktné doručenie zásielok, prakticky bez zapojenia príjemcu.

Inovatívna služba PCD znamená:

 • bezpečnosť - bezkontaktné doručenie, bez
  kontaktu medzi zákazníkom a vodičom

 • komfort - žiadne zbytočné podpisy a pečiatky,
  možnosť neskoršieho prevzatia napr. osobami,
  ktoré sú v karanténe

 • istotu - zaznamenanie miesta, dátumu a času
  doručenia zásielky, vzhľad zásielky
  zaznamenaný na fotografiách

mesh
PCD (Picture Confirming Delivery)

Ako prebieha spôsob doručenia pomocou služby PCD?

Spôsob doručenia zásielky s PCD je veľmi jednoduchý. Stačí, keď ako zákazník zadáte objednávku do systému myOrder (na platforme myRaben.com), v ktorej označíte, že máte záujem o bezplatnú doplnkovú službu PCD.

Vodič pri doručení nechá tovar na mieste, ktoré uviedol príjemca a vyhotoví 3 fotografie: štítku, zásielky a zásielky so štítkom. Týmto spôsobom pohodlne potvrdí doručenie zásielky bez nutnosti podpisu príjemcu, čo umožňuje zachovať odporúčaný fyzický odstup medzi vodičom a príjemcom. Fotografie sa automaticky uložia do mobilného zariadenia vodiča a spracujú sa do potvrdenia o doručení zásielky. V dokumente sa tiež zaznamenáva evidenčné číslo vozidla, dátum, čas a zemepisné súradnice miesta, kde boli fotografie vyhotovené.

Toto inovatívne riešenie zaručuje, že boli fotografie vyhotovené na uvedenom mieste a v uvedenom čase. Potvrdenie o doručení zákazník ihneď uvidí na platforme myRaben v module myTrack&Trace.


Využite výhody nášho nového riešenia!

Zistite viac o PCD