Raben logo
csm_non-food_notxt_4ee75f3066.jpg your-partner-in-logistics

FMCG nepotravinové produkty

Vaše produkty sú nám blízke

Modern infrastructure

Moderné skladové priestory

Own groupage network

Špecializovaná prepravná sieť

Modern IT systems

Moderné IT systémy

Dedicated customer services

Špecializovaní odborníci na vaše produkty

Separate network and team for ADR transport

Samostatná prepravná sieť a tím na prepravu nebezpečného tovaru (ADR)

  • Modern infrastructure

    Moderné skladové priestory

Item 1 of 5
Raben for FMCG nonfood

Nepotravinové produkty rýchloobrátkového tovaru (FMCG) sa dávno stali každodennou súčasťou nášho života. My, zákazníci, si len ťažko vieme predstaviť život bez nich. Našou úlohou v rámci logistiky je vytvoriť pre tento segment udržateľné dodávateľské reťazce. Tieto produkty poznáme veľmi dobre – vieme, ako ich máme skladovať a distribuovať tak, aby k zákazníkom dorazili bezpečne a načas.

Pre obchodných partnerov, ktorí s nami spolupracujú, máme tieto výhody:

  • vozový park a zamestnancov pripravených na sezónnosť,
  • pevne stanovené vykládkové okná u koncových zákazníkov,
  • skladové a prekládkové terminály pripravené pre rôzne typy produktov, vrátane nebezpečného tovaru (ADR),
  • špecializovanú manipulačnú techniku a špecializované riešenia na stohovanie bieleho tovaru v našich skladoch.


Naše certifikáty: ISO, SMETA, OHSAS, SQAS.

Nákladné auto Raben na ceste k zákazníkom.

Udržateľné riešenia pre priemyselné odvetvia

V súčasnosti pracuje mnoho organizácií na dosiahnutí udržateľnej výroby. Ako logistický operátor podporujeme vaše environmentálne úsilie prostredníctvom nášho udržateľného dodávateľského reťazca.

Okrem toho pravidelne meriame CO2 a systematicky nahradzujeme staršie nákladné vozidlá za nové, ktoré spĺňajú najnovšie požiadavky na zníženie emisií skleníkových plynov. Pre ďalšiu úsporu prírodných zdrojov sme na našich pobočkách zaviedli množstvo proekologických riešení. Ďalej organizujeme spoločné výsadby stromov, aby sme kompenzovali vplyv na okolité prostredie.

Ak sa chcete o našich CSR aktivitách dozvedieť viac, prečítajte si o nich na www.csr.raben-group.com.