Raben logo
csm_food_notxt_f97dbcf56e.jpg your-partner-in-logistics

FMCG potraviny

Vaše produkty sú nám blízke

Modern infrastructure

Moderné skladové priestory

100 own terminal network

Špecializovaná prepravná sieť

Modern IT systems

Moderné IT systémy

Dedicated customer services

Tím odborníkov na vaše produkty

  • Modern infrastructure

    Moderné skladové priestory

Item 1 of 4
Family buys food FMCG Food

Potravinárske výrobky, všadeprítomné, vždy blízko, deň čo deň. Všetci sme spotrebitelia a čerstvosť a bezpečnosť nakúpeného tovaru pre nás všetkých zohrávajú zásadnú úlohu. Ako experti v oblasti logistiky dobre vieme, ako môžeme ako logistický operátor podporovať našich klientov pri vytváraní bezpečných a udržateľných dodávateľských reťazcov.

Preto našim zákazníkom v potravinárskej časti rýchloobrátkového tovaru (FMCG) ponúkame:

  • špecializovaný vozový park a zamestnancov pripravených na sezónnosť,
  • vyhradené časové doručovacie okná,
  • doplnkové služby, ako sú co-packing (spoločné balenie) a co-manufacturing (spoločná výroba),
  • špecializované riešenia pre prepravu a skladovanie,
  • kvalitu podloženú certifikátmi HACCP, ISO 22000 a IFS.


S nami sú vaše produkty v bezpečí!

Nákladné auto Raben na ceste k zákazníkom.

Udržateľné riešenia pre priemyselné odvetvia

Naši zákazníci vedia, naše úsilie vkladáme do rozvoja celého dodávateľského reťazca. Spoločne zavádzame a podporujeme aktivity, ktoré vedú k zníženiu negatívneho vplyvu na životné prostredie. Dbáme o to, aby boli naše návesy plne naložené, zriadili sme konsolidačné body a používame ekologicky šetrné nákladné vozidlá (triedy EURO6 a vyššie, LPG, kombinované riešenia).

Okrem toho pravidelne meriame CO2, systematicky nahradzujeme staršie nákladné vozidlá za nové, ktoré spĺňajú najnovšie požiadavky na zníženie emisií skleníkových plynov, a v našich skladoch sme zaviedli množstvo proekologických riešení týkajúcich sa využívania prírodných zdrojov. V neposlednom rade organizujeme spoločné výsadby stromov, aby sme kompenzovali vplyv na okolité prostredie.

Ak sa chcete o našich CSR aktivitách dozvedieť viac, prečítajte si o nich na www.csr.raben-group.com.