Raben logo
csm_auto_notxt_35e1e34b0b.jpg your-partner-in-logistics

Automotive

Vaše produkty vytvárajú

našu realitu

Modern infrastructure

Moderné skladové priestory

Own groupage network

Špecializovaná prepravná sieť

Modern IT systems

Moderné IT systémy

Dedicated customer services

Špecializovaní odborníci na vaše produkty

  • Modern infrastructure

    Moderné skladové priestory

Item 1 of 4
Raben automotive

Preprava je nevyhnutná. Pre väčšinu z nás je to nevyhnutnosť, ale pre mnohých aj koníček alebo dokonca vášeň. Keďže pracujeme v oblasti logistiky, veľmi dobre rozumieme potrebám automobilových spoločností.

Vysoká sezónnosť, dodávka komponentov na výrobné linky, špeciálne projekty – to všetko ešte znásobuje naše zanietenie pre automobilový priemysel.

Cítime veľký záväzok vytvárať a udržiavať udržateľný a bezpečný dodávateľský reťazec pre váš biznis, a preto ponúkame najmä:

  • konsolidácia zásielok od viacerých subdodávateľov a priame dodanie do tovární,
  • dodávka dielcov do servisných stredísk,
  • riadenie logistiky vratných obalov, skladovania (vrátane vlastných služieb), triedenia,
  • sledovanie zásielok v každej fáze pomocou nástroja ETA,
  • použitie záložných návesov.


Vďaka dlhoročným skúsenostiam v Európe sme sa stali dôveryhodným partnerom.

Raben automotive warehouse

Nebezpečný tovar

Máme rozsiahle skúsenosti s manipuláciou s nebezpečným tovarom. V automobilovom priemysle to môžu byť napríklad predpínače bezpečnostných pásov, airbagy, postrekovače, oleje z motorových vozidiel a kozmetické prostriedky (aerosóly). Tento druh tovaru prepravujú skúsení a vyškolení vodiči a náklad je dodatočne zabezpečený proti nežiaducemu posunu na paletách. Zaviedli sme reštriktívne riešenia na potlačenie požiaru a ochranu životného prostredia. Keďže máme dlhoročné skúsenosti s prevádzkou skladov vyššej úrovne, vieme, aký tovar sa dá uskladniť vedľa seba a ako zaistiť bezpečnú realizáciu všetkých operácií. Našim zákazníkom pomáhame pri príprave údajov pre výročné správy o ADR.

Výsadba stromov 2019 Raben

Udržateľná logistika

V uplynulých rokoch je zmena klímy horúcou témou. Ako zodpovedný logistický operátor sme odhodlaní vytvárať udržateľné dodávateľské reťazce.  

Pravidelne meriame CO2 a systematicky nahradzujeme staršie nákladné vozidlá za nové, ktoré spĺňajú najnovšie požiadavky na zníženie emisií skleníkových plynov. V našich skladoch sme zaviedli množstvo proekologických riešení týkajúcich sa úspory prírodných zdrojov. Ďalej organizujeme spoločné výsadby stromov, aby sme kompenzovali vplyv na okolité prostredie.

Ak sa chcete o našich CSR aktivitách dozvedieť viac, prečítajte si o nich na www.csr.raben-group.com.