Raben logo
csm_auto_notxt_cd308e83ae.jpg your-partner-in-logistics

Automotive

Vaše produkty vytvárajú

našu realitu

modern_infrastructure_icon.svg

Moderné skladové priestory

own_groupage_network_icon.svg

Špecializovaná prepravná sieť

modern_IT_systems_icon.svg

Moderné IT systémy

dedicated_customer_services_icon.svg

Špecializovaní odborníci na vaše produkty

  • modern_infrastructure_icon.svg

    Moderné skladové priestory

Item 1 of 4
Raben automotive

Preprava je nevyhnutná. Pre väčšinu z nás je to nevyhnutnosť, ale pre mnohých aj koníček alebo dokonca vášeň. Keďže pracujeme v oblasti logistiky, veľmi dobre rozumieme potrebám automobilových spoločností.

Vysoká sezónnosť, dodávka komponentov na výrobné linky, špeciálne projekty – to všetko ešte znásobuje naše zanietenie pre automobilový priemysel.

Cítime veľký záväzok vytvárať a udržiavať udržateľný a bezpečný dodávateľský reťazec pre váš biznis, a preto ponúkame najmä:

  • konsolidácia zásielok od viacerých subdodávateľov a priame dodanie do tovární,
  • dodávka dielcov do servisných stredísk,
  • riadenie logistiky vratných obalov, skladovania (vrátane vlastných služieb), triedenia,
  • sledovanie zásielok v každej fáze pomocou nástroja ETA,
  • použitie záložných návesov.


Vďaka dlhoročným skúsenostiam v Európe sme sa stali dôveryhodným partnerom.

Raben automotive warehouse

Nebezpečný tovar

Máme rozsiahle skúsenosti s manipuláciou s nebezpečným tovarom. V automobilovom priemysle to môžu byť napríklad predpínače bezpečnostných pásov, airbagy, postrekovače, oleje z motorových vozidiel a kozmetické prostriedky (aerosóly). Tento druh tovaru prepravujú skúsení a vyškolení vodiči a náklad je dodatočne zabezpečený proti nežiaducemu posunu na paletách. Zaviedli sme reštriktívne riešenia na potlačenie požiaru a ochranu životného prostredia. Keďže máme dlhoročné skúsenosti s prevádzkou skladov vyššej úrovne, vieme, aký tovar sa dá uskladniť vedľa seba a ako zaistiť bezpečnú realizáciu všetkých operácií. Našim zákazníkom pomáhame pri príprave údajov pre výročné správy o ADR.

csm_Sadzenie_drzew_2019_659d040829.jpg

Udržateľná logistika

V uplynulých rokoch je zmena klímy horúcou témou. Ako zodpovedný logistický operátor sme odhodlaní vytvárať udržateľné dodávateľské reťazce.  

Pravidelne meriame CO2 a systematicky nahradzujeme staršie nákladné vozidlá za nové, ktoré spĺňajú najnovšie požiadavky na zníženie emisií skleníkových plynov. V našich skladoch sme zaviedli množstvo proekologických riešení týkajúcich sa úspory prírodných zdrojov. Ďalej organizujeme spoločné výsadby stromov, aby sme kompenzovali vplyv na okolité prostredie.

Ak sa chcete o našich CSR aktivitách dozvedieť viac, prečítajte si o nich na www.csr.raben-group.com.