Raben logo
csm_pani_z_czolem_bez_czola_36ea887a54.png your-partner-in-logistics

Spoločnosť

Na ľuďoch nám záleží

Obraz28.png

Bezpečnosť je našou prioritou

icon_corporate_bus_1.svg

Ľudia s drivom

veryfaid_partner_network_icon.svg

Spoľahlivý obchodný partner

kultura_organiacyjna.svg

Spoločensky angažovaní

  • Obraz28.png

    Bezpečnosť je našou prioritou

Item 1 of 4
csm_okladka__002__bbf12526ab.jpg

„Ľudia s drivom” je výstižný popis, ktorý definuje našu firemnú kultúru.

Snažíme sa prilákať tých najtalentovanejších zamestnancov, udržať si ich a poskytnúť im rôzne možnosti osobného rastu. Zaviazali sme sa propagovať zdravie a bezpečnosť na pracovisku, rešpektovať ľudské práva a tiež rovnaké príležitosti náboru a zamestnávania, čo okrem iného potvrdzuje Etický kódex skupiny Raben Group.

V našej organizácii netolerujeme žiadnu formu diskriminácie a zavádzame postupy, ako jej predchádzať.

Rozmanitosť na pracovisku vnímame ako hodnotu, ktorá rozširuje naše obzory, poskytuje základ pre väčšiu kreativitu a lepšie pochopenie rozmanitej spoločenskej a obchodnej reality, ktorá nás obklopuje a ktorej sme súčasťou.

 

csm_DSC01713_ce0bcb55fb.jpg

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov je nediskutovateľná súčasť nášho podnikania.

Dodržiavanie zákonných požiadaviek a fungujúce systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú len základom našej kultúry bezpečnosti. Utvárame ho prostredníctvom práce tímu SHE (Safety = bezpečnosť, Health = zdravie, Environment = okolité prostredie), zavedením princípov ISO 45001 a priebežným riadením rôznych udalostí. Aktuálny stav našej kultúry bezpečnosti posudzujeme sledovaním KPI programu SHE a vykonávaním auditov systému BOZP.

Zlaté pravidlá bezpečnosti skupiny Raben Group sú písané zásady, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci a osoby, ktoré nám poskytujú služby a na ktoré sa nevzťahuje pracovná zmluva.

csm_Grupa_Raben_partnerem_szlachetnej_Paczki_34899e5e94.jpg

Riadenie sociálneho dopadu a zapojenie do dôležitých spoločenských cieľov je jednou z tém zahrnutých do ESG Stratégie Raben Group.


Definovali sme naše záväzky a ciele, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na:

  • vzdelávanie o bezpečnosti cestnej premávky,               
  • povedomie o dôležitosti dopravy a logistiky,
  • pomoc deťom a ľuďom v ťažkých životných situáciách. 


Sociálne aktivity realizujeme prostredníctvom:

  • charitatívnych prepráv: týmto typom pro bono služieb podporujeme mimovládne neziskové organizácie a sociálne podniky. Preprava je možná vďaka nasadeniu našich vodičov aj vodičov našich subdodávateľov.
  • dobrovoľníctva: zapojením do rôznych spoločensky prospešných projektov a tiež zdieľaním nášho know-how hrami a prednáškami v škôlkach, školách a na vysokých školách.
csm_R_108_a4ff815d96.jpg

Zlepšujeme pracovné podmienky u našich dodávateľov

Od roku 2019 sme členom iniciatívy CSR Europe Responsible Trucking. Združuje hlavných predstaviteľov odvetvia TFL v Európe s hlavným cieľom zlepšiť pracovné podmienky pre vodičov nákladných vozidiel. Výsledkom našej práce sú „Sociálne štandardy v doprave“, ktoré jasne definujú smernice pre pracovné podmienky vodičov.

V roku 2021 bol spracovaný dokument oficiálne predstavený a my sme sa zaviazali, že do konca roku 2024 zavedieme všetky požiadavky, ktoré sú v ňom uvedené.

 

Smernica pre zodpovednú nákladnú dopravu (v anglickom jazyku)

Stiahnuť

Často kladené otázky (v anglickom jazyku)

Stiahnuť