Raben logo
csm_ludzie_biznesu_d427bc4306.png your-partner-in-logistics

Riadenie spoločnosti

Riadenie a prístup k udržateľnosti

Obraz34.png

Etický kódex

Obraz33.png

Stratégia udržateľného rozvoja Raben Group 2021-2025

Obraz38.png

Bezpečnosť informácií

Obraz39.png

Riadenie rizík

  • Obraz34.png

    Etický kódex

Item 1 of 4
csm_c__17__65c450d40a.jpg

Udržateľnosť je bezpochyby srdcom nášho podnikania a našich celkových záväzkov a tieto ciele sú definované na najvyššej úrovni štruktúry skupiny. Raben Group má zriadený Výbor pre udržateľnosť, ktorému predsedá CEO, ktorý sa aktívne podieľa na stanovovaní smerov a cieľov udržateľnosti.


Výbor sa schádza štvrťročne a do jeho pôsobnosti patrí:

  • podpora zavedenia revidovanej Stratégie udržateľnosti, hodnotenia stratégií a plánov, KPI a cieľov ESG,

  • rozhodovanie o cieľoch súvisiacich s klímou,

  • vytváranie a schvaľovanie iniciatív udržateľnosti.

Λογότυπο της Raben

V Raben Group poskytujeme našim zamestnancom a ďalším zúčastneným stranám príležitosť vyjadriť svoje obavy prostredníctvom platformy na našich webových stránkach.

Ak by sa mohli cítiť nepríjemne, keby by na problém upozornili prostredníctvom svojho nadriadeného alebo cez personálne oddelenie, môžu využiť platformu, ktorá zaručuje ochranu pred viktimizáciou, obťažovaním alebo právnymi krokmi proti nim.

Boli ste svedkom nezákonného konania, prípadne konania porušujúceho náš etický kódex, alebo máte pocit, že sa deje niečo, k čomu by dochádzať nemalo?

Dajte nám vedieť!

Oznámte nám to – môžete aj anonymne

INFORMOVANIE O NEKALÝCH PRAKTIKÁCH (WHISTLEBLOWING)

mesh
csm_IMG_1117-Edit_e35d941e4a.jpg

V roku 2021 uskutočnila skupina Raben Group analýzu klimatického scenára.

Cieľom procesu bolo informovať o identifikácii a hodnotení rizík a príležitostí súvisiacich s klímou a dodržiavať odporúčania pracovnej skupiny pre finančné zverejňovanie súvisiace s klímou (TCFD).

Skupina spojila 2 scenáre, ktoré predstavujú vierohodné, ale rozdielne výsledky, pokiaľ ide o globálne emisné cesty a výsledný priemerný nárast teploty: scenár o 1,5 °C a scenár o 4 °C.