Raben logo
csm_baner_eco2way_759e428577.jpg eco2way

Životné prostredie

ECO2WAY K BUDÚCNOSTI S NULOVÝMI EMISIAMI

Obraz7.svg

Energetická efektívnosť

Obraz10.svg

Cirkulárna ekonomika

Obraz22.svg

Zníženie uhlíkovej stopy

Obraz2.svg

Ekologické iniciatívy

 • Obraz7.svg

  Energetická efektívnosť

Item 1 of 4
csm_csm_Bremen__2_-min_7e4e486f6d_53cb3fdc15.jpg

Cítime zodpovednosť, a preto sme odhodlaní podniknúť akékoľvek možné kroky v boji proti zmene klímy a jej následným dopadom. Zodpovednosť za životné prostredie je:

 • neoddeliteľnou súčasťou našej vízie pre rozvoj celej skupiny i jednotlivých pobočiek Raben Group;
 • jeden z pilierov našej obchodnej stratégie;
 • kľúčovou zložkou našej stratégie ESG;
 • a nakoniec témou „Klimatickej a environmentálnej politiky skupiny Raben Group“, ktorú sme zaviedli v roku 2021.
csm_Raben_napedzany_zielona_energia_media_bc7a5aa18f.jpg

Raben ECO2WAY je projekt, ktorý zastrešuje aktivity zmierňujúce náš negatívny dopad na životné prostredie. Naše ciele do roku 2025:

Zmena klímy

 • 30% zníženie emisnej náročnosti v našich prevádzkach
 • 10% zníženie emisnej náročnosti v doprave
 • zaistenie minimálne štandardu Euro 5 nášho vlastného vozového parku a vozového parku dodávateľov
 • ďalší rozvoj CO2 kalkulačky na úrovni zásielok
 • zelené energetické riešenia (napr. PPA)

 

Cirkulárna ekonomika

 • 90% miera triedenia všetkého odpadu s cieľom ho recyklovať alebo kompostovať
 • zvýšenie podielu elektronických dokumentov na 90 % (e-faktúry) a zasadenie 1 stromu za každý súhlas zákazníka, ktorý súhlasí s prechodom z papierovej na elektronickú dokumentáciu
csm_2X4A0385_HQ_91c5432c6e.jpg

Aby sme zviditeľnili problematiku zmeny klímy a efektívnejšie a transparentnejšie spravovali emisie, podpísali sme v roku 2021 záväzok pod SBTi na úrovni výrazne pod 2.

V roku 2022 si plánujeme stanoviť konkrétne ciele a cestu, ako tieto ciele dosiahnuť.

Z dlhodobého hľadiska je naším cieľom znížiť emisie na nulu.

Máme ambíciu byť do roku 2050 klimaticky neutrálnou spoločnosťou vo všetkých oblastiach.