Raben logo
csm_Raben_CSR_1_banner_min_30b14c9b12.jpg your-partner-in-logistics

Spoločenská zodpovednosť

Cesta k zodpovednosti

csm_Bremen__2_-min_baa9e4ed7e.jpg

Sme spoločensky zodpovedná organizácia, a ako také nám záleží na morálnych zásadách v rámci celého hodnotového reťazca. Preto sa usilujeme o vybudovanie firemnej kultúry, ktorá sa zakladá na bezúhonnosti, transparentnosti a vzájomnom rešpekte. Fair play predstavuje jeden z našich prístupov k podnikaniu.

Ide o univerzálny princíp, ktorý funguje nielen v športe. Veríme, že vzťahy založené na poctivosti pomáhajú vybudovať lepšie zajtrajšky. Prajeme si, aby nás každý kilometer, ktorý naše nákladné vozidlá prejdú, dostal k lepšej budúcnosti a sociálnej prosperite. Preto každý rok vedieme dialóg so zúčastnenými stranami, investujeme do stále účinnejších a ekologickejších prepravných riešení, vysádzame stromy na neutralizáciu CO2 a prepravujeme zdarma tisíce paliet pre potravinové banky a iné neziskové organizácie.

csm_Raben_medium_truck_road_transport_heart_1-min_5e19cb0008.jpg

V rámci aktivít v oblasti CSR (spoločenskej zodpovednosti firiem) sa zameriavame predovšetkým na nasledujúce oblastí:

  • starostlivosť o zdravie a bezpečnosť
  • zamedzenie plytvania (potravinami)
  • zabezpečenie atraktívnych pracovných podmienok a udržanie si najlepších zamestnancov
  • kompenzácia negatívneho dopadu na prostredie
  • propagácia kvality a dôležitosti dopravných a logistických služieb
  • partnerstvo, dialóg a spolupráca so zúčastnenými stranami


Pretože sa snažíme zabezpečiť dobré životné podmienky pre budúce generácie, stanovili sme si ambiciózne ciele, ktoré vytrvalo sledujeme. Veríme, že nám to pomôže aktívne podporovať ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, najmä: zodpovednú výrobu a spotrebu, dôstojnú prácu a hospodársky rast, spolu s aktivitou v oblasti zmeny klímy. Koniec koncov, bez zodpovednej prepravy to predsa len nejde.

csm_CSR_Raport_Raben_f79a68efe7.jpg

Chcete sa dozvedieť viac?

Prečítajte si našu správu o spoločenskej zodpovednosti

(správa je v anglickom jazyku)

Kliknite sem

Naše aktivity

Item 1 of 3

Boli ste svedkom nezákonného konania, prípadne konania porušujúceho náš etický kódex, alebo máte pocit, že sa deje niečo, k čomu by dochádzať nemalo?

Dajte nám vedieť!

Oznámte nám to – môžete aj anonymne

Informovanie o nekalých praktikách (whistleblowing)

mesh