Raben logo
csm_ukraine_Grafik_4d919a1a55.jpg

Informácie o situácii Ukrajine

2022.05.18

for English please scroll down
 

Skupina Raben Group vyjadruje solidaritu s našimi ukrajinskými kolegami a celým ukrajinským národom. Teraz je našou najvyššou prioritou zaistiť bezpečnosť našich zamestnancov, vodičov a ich rodín. Využívame naše možnosti a zdroje a podnikáme konkrétne aktivity pomoci.

Viac informácií o službách poskytovaných spoločnosťou Raben Ukraine zístakte priamo na ukraine.info@raben-group.com. Neváhajte nás kontaktovať.

Vezmite prosím na vedomie, že pokračujúci ozbrojený konflikt na Ukrajine môže spôsobiť narušenie európskeho dodávateľského reťazca. Robíme všetko preto, aby dôsledky súčasnej situácie boli čo najmenej závažné.


Raben Group
 

-------------------

Raben Group stand in solidarity with our Ukrainian colleagues and the entire Ukrainian Nation. Nowadays, our highest priority is to ensure the safety of our employees, drivers and their families. While using our capabilities and resources, we undertake concrete aid activities.

In order to receive detailed information regarding services provided by Raben Ukraine please contact directly with ukraine.info@raben-group.com.

Please be also aware that the ongoing armed conflict in Ukraine may cause disruptions in the European supply chain. However, we are making every effort to ensure that the effects of the current situation are as little severe as possible.Raben Group