Raben logo
IKEA Volvo Raben electric Truck

Spojili sme sily s IKEA a Volvo Trucks.

2022.10.10
Spoločnosti IKEA Industry, Volvo Trucks a skupina Raben Group podpísali dohodu o spolupráci na dosiahnutie bezemisnej nákladnej prepravy v Poľsku. Spoločnosť IKEA využije služby Raben Group pri prevádzke dvoch ťažkotonážnych elektrických nákladných vozidiel Volvo na vnútropodnikovú prepravu medzi dvoma továrňami IKEA Industry v Poľsku. Poznatky z tohto pilotného projektu sa využijú pri elektrifikácii prepravy vo väčšom rozsahu v prepravnej sieti.

IKEA je z hľadiska prepravy významným zákazníkom s viac ako 2 miliónmi zásielok na celom svete ročne. Na dosiahnutie strategického klimatického cieľa spoločnosti, aby sa pri preprave produktov znížili emisie skleníkových plynov o 70 % na zásielku [1], je použitie elektrických nákladných vozidiel kľúčové. Elektrifikácia prepravy je jedným zo spôsobov, ako pristúpiť k hlavnej príčine klimatických zmien.

V súčasnosti spoločnosti IKEA Industry, Volvo Trucks a skupina Raben Group spájajú v Poľsku svoje sily, aby nasadili do prepravy elektrické nákladné vozidlá Volvo FM s nulovými emisiami. Tieto nákladné vozidlá sa využijú na prepravu vnútorného toku tovaru medzi dvomi továrňami IKEA Industry, ktoré sú od seba vzdialené 14 kilometrov a nachádzajú sa v obciach Zbąszynek a Babimost na západe Poľska.

Nákladné vozidlá sa budú nabíjať vo výrobných závodoch IKEA Industry obnoviteľnou elektrickou energiou z externého zdroja. Prvé elektrické vozidlo sa má začať používať na jeseň a na základe zistených poznatkov z pilotného projektu sa plánuje rozšírenie flotily.

„Sme radi, že môžeme predstaviť túto spoluprácu, ktorej cieľom je urýchliť náš prechod na udržateľnejšiu cestnú prepravu. Tento projekt nám umožňuje preskúmať nároky a príležitosti spojené s používaním elektrických vozidiel na prepravu v takomto rozsahu a jeho vplyv na väčšiu prepravnú sieť,“ hovorí Małgorzata Dobies-Turulska, generálna riaditeľka IKEA Industry Zbąszynek.

„Tento projekt je pre Raben Group prvým krokom na ceste k dekarbonizácii vlastnej flotily, aby sme dosiahli ambiciózne ciele na zníženie CO2, ktoré nedávno schválili odborníci z vedeckých kruhov iniciatívy Science Based Targets (SBTi). Je to tiež dôležitý projekt z hľadiska prepravného procesu celovozovej prepravy. Sme jednou z prvých logistických spoločností v Európe, ktorá sa pustila do ambicióznej výzvy využívať elektrický ťahač s 24-tonovým návesom,“ hovorí Piotr Banasiak, generálny riaditeľ spoločnosti Raben Transport, a dodáva: „Budúcnosť elektrifikovanej nákladnej prepravy sa začína už dnes.“


„Veľmi nás teší, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou IKEA a skupinou Raben Group na dosahovaní udržateľnejšej nákladnej prepravy. IKEA a Raben majú podobne ako Volvo ambiciózne ciele v oblasti klímy. Tento projekt nám sprostredkuje cenné informácie a je dobrým základom pre rozšírenie spolupráce v budúcnosti,“ hovorí Robert Grozdanovski, senior viceprezident Europe Central East & East, Volvo Trucks.


[1] V porovnaní s východiskovým rokom 2017 (nezahŕňa zásielky „na poslednú míľu“ zákazníkom).