Raben logo
csm_Raben01-3_5db816451c.jpg

Raben tlačí na udržateľnú logistiku, v roku 2023 firma znížila svoje emisie o 23 percent

2024.05.10

Európska logistická spoločnosť Raben Group v minulom roku pokračovala v úsilí znižovať emisie v súlade s cieľmi iniciatívy Science Based Targets (SBTi). V rámci tejto snahy skupina začala testovanie biopaliva (HVO100) vo vozovom parku a ďalej investovala do jeho rozvoja. Na rad prišli aj investície do ekologickejších budov. Vysoký podiel využívanej zelenej energie viedol k takmer 23% zníženiu emisií v porovnaní s rokom 2020. V stredu 15. mája Raben Logistics Czech predstaví unikátne dáta.

„Rok 2023 sa v rámci agendy ESG radil opäť k tým náročnejším. Raben Group sa aj naďalej spája so svojimi zákazníkmi, dopravcami a obchodnými partnermi s cieľom znižovať náš dopad na životné prostredie a zároveň zlepšovať spoločenské a pracovné prostredie. Sme hrdí na pokrok v tomto ohľade a tešíme sa na ďalšie kroky v roku 2024,“ povedal Ewald Raben, generálny riaditeľ spoločnosti.

V roku 2022 sa skupina Raben Group pripojila k iniciatíve Science Based Target Initiatives s cieľom urobiť pokrok v dekarbonizácii. Z toho vyplývajú overiteľné ciele zahŕňajúce zníženie absolútnych emisií kategórie 1 (Scope 2) a kategórie 2 (Scope 2) do roku 2030 v porovnaní s rokom 2020 a záväzok jej pravidelných dopravcov k opatreniam v oblasti ochrany klímy. Záväzok Raben Group k udržateľnosti viedol k významným úspechom, vrátane výrazného zvýšenia ratingu Ecovadis na 65 bodov v roku 2024.

„Sme hrdí na to, že sme vo všetkých oblastiach dosiahli minimálne hodnotenie „dobrý“ a v kategórii životného prostredia hodnotenie „pokrok“. Teší nás aj to, že sme získali pôsobivé hodnotenie A- vo zverejnení CDP Climate 2023,“ uviedla Ewelina Jabłońska-Gryżenia, vedúca udržateľnosti v Raben Group.

Raben znižuje uhlíkovú záťaž najmä zvyšovaním účinnosti prepravy.

„Dá sa povedať, že kamión je jedným z najekologickejších riešení, pretože pri rovnakých emisiách premiestni väčšie množstvo nákladu. Vďaka podobným riešeniam sme schopní znížiť záťaž, a postupne sa tak prepracovávať k definovaným cieľom. Emisie redukujeme najmä efektívnou prepravou,“ hovorí Jakub Trnka, generálny riaditeľ spoločnosti Raben Logistics Czech & Slovakia.

Na programe dňa je ďalej udržateľnosť budov, ale aj čiastočné zavádzanie alternatívnych palív.