Raben logo
csm_CSR_Raport_Raben_global_compact_e3341816e2.jpg

Raben Group podpisuje Global Compact OSN

2021.12.09
V novembri 2021 sa Raben Group stala signatárom iniciatívy Global Compact OSN (UNGC). Logistický operátor sa zaviazal zaviesť desať všeobecne uznávaných zásad a pravidelne podávať správy o ich pokroku. Skupina sa tak pripojila k ďalším 13 000 organizáciám po celom svete.

Uplynulý rok bol pre Raben Group výnimočný nielen kvôli jej 90. výročiu, ale aj vďaka významným úspechom v oblasti udržateľnosti. Patrí medzi ne správa o udržateľnosti za rok 2020 – prvá tak rozsiahla a komplexná, prijatie stratégie 2021 – 2025 a nedávno tiež to, že sme súčasťou vplyvnej medzinárodnej siete, ktorá sa zameriava na udržateľnosť a vidí v nej príležitosť pre lepšiu budúcnosť pre našu planétu.

V novembri tohto roku sa Raben pripojil ku Global Compact OSN – najväčšej svetovej iniciatíve pre budovanie a rozvoj udržateľného podnikania. Ako signatár UNGC bude spoločnosť povinná zaviesť desať zásad v štyroch oblastiach: ľudské práva, práca, životné prostredie a boj proti korupcii. Ďalšou požiadavkou bude príprava výročných správ o pokroku (tzv. Communication on Progress, COP). Zároveň Raben získa prístup k platformám, nástrojom a vybraným zdrojom Global Compact OSN, rovnako ako možnosť organizovať rôzne iniciatívy na národnej úrovni a plne sa zapojiť do Global Compact Network Poľsko.

„Pripojenie Raben Group ku Global Compact OSN je pre nás veľkým zdrojom hrdosti a potvrdením našich kompetencií a záväzku k udržateľnosti,“ hovorí Ewald Raben, CEO Raben Group. „S potešením zdôrazňujem, že aj keď naša účasť znamená ďalšie povinnosti, nie je to pre nás niečo úplne nové, nezačíname od nuly. Naša stratégia udržateľnosti je založená na troch pilieroch: ochrane životného prostredia, sociálnom vplyve a zodpovednej organizácii, ktoré sa prekrývajú so štyrmi kľúčovými oblasťami UNGC. Ciele, na ktorých budeme v nasledujúcich piatich rokoch pracovať, prispievajú k vybraným Cieľom udržateľného rozvoja OSN (SDGs). Okrem toho máme skúsenosti s vykazovaním, pretože správy o našich aktivitách v oblasti udržateľnosti pripravujeme už niekoľko rokov. Som presvedčený, že významne prispejeme k fungovaniu Global Compact Network Poľsko a že z toho budeme mať rovnaký prospech,“ dodáva Ewald Raben.

Global Compact je dobrovoľná iniciatíva pod záštitou Organizácie spojených národov, ktorá bola založená v roku 2000 generálnym tajomníkom OSN Kofi Annanom s cieľom podporovať udržateľný rozvoj na globálnej a miestnej úrovni. Čo do rozsahu združuje viac ako 13 000 subjektov po celom svete: spoločnosti, inštitúcie a organizácie, vrátane takmer 100 v Poľsku.

„Pripojenie sa ku Global Compact OSN nie je len záväzkom, ale aj výzvou na stanovenie ambicióznych cieľov a podávanie správ o výsledkoch našich akcií v oblasti ochrany životného prostredia, ľudských práv, práce a boja proti korupcii. Iniciatíva Global Compact bola založená na podporu spoločností pri implementácii Cieľov udržateľného rozvoja OSN a sme radi, že sa spoločnosti ako Raben pripojili k našej iniciatíve,“ hovorí Kamil Wyszkowski, výkonný riaditeľ Global Compact Network Poľsko.