Raben logo
csm_Raben_napedzany_zielona_energia_media_f32735c67d.jpg

Logistika na zelenú energiu Fotovoltaické farmy pre Raben

2021.11.09
Na základe sedemročnej zmluvy, ktorú skupina Raben Group podpísala so spoločnosťou PGE Obrót patriacou do skupiny PGE Group (Polska Grupa Energetyczna), prechádzajú sklady a kancelárie skupiny Raben Group v Poľsku na 100 % zelenú energiu. V súlade s touto zmluvou sa v Poľsku vybudujú fotovoltaické farmy určené výhradne pre tohto poskytovateľa logistických služieb s celkovou kapacitou 35 MWp.

Skupina Raben Group, jeden z popredných poskytovateľov logistických služieb v Európe, práve podpísala so spoločnosťou PGE Obrót sedemročnú zmluvu na nákup zelenej energie. Podľa tejto zmluvy bude spoločnosť Raben v Poľsku od roku 2023 využívať 100 % energie s nulovými emisiami. Na pokrytie potrieb poskytovateľa logistických služieb budú vybudované osobitné fotovoltaické farmy. Táto dlhodobá zmluva bude platiť od roku 2023 do konca roku 2029.

„Som veľmi rád, že všetky naše prevádzky budú napájané 100 % zelenou energiou z fotovoltaických fariem. Tým znížime emisie CO2 a prispejeme k realizácii našej stratégie udržateľnosti,“ uviedol Ewald Raben, CEO Raben Group, a zdôraznil: „Ak sa o našu planétu nepostaráme dnes, problém budú mať naše deti. To je dôvod, prečo chceme na trhu udávať trend v oblasti udržateľnosti, ktorý nespočíva len v zelenom vozovom parku, ale aj vo všetkých ostatných procesoch, ktoré sa snažíme nastaviť podľa možnosti čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. Podpísanie zmluvy s PGE je ďalším krokom k aktívnej podpore Cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDGs), a príležitosťou pre zelené investície v našej krajine.“

To znamená, že vďaka skupine Raben Group pribudnú na mape Poľska nové miesta na výrobu zelenej energie. Vznikne niekoľko osobitných fotovoltaických fariem s celkovou rozlohou približne 40 ha a celkovým výkonom približne 35 MWp, ktoré ročne dodajú 35 000 MWh elektrickej energie, čo je celková potreba elektrickej energie vo všetkých pobočkách spoločnosti Raben v Poľsku. Výstavba prvej farmy sa začne začiatkom roku 2022.

„Skupina PGE vybuduje fotovoltaické farmy, ktoré budú dodávať toľko zelenej energie, aby úplne uspokojili dopyt Raben Group v Poľsku. Vo vytvorenom modeli spolupráce sa budú spájať poznatky spoločností PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Odnawialna a PGE Obrót. Ide o prvú zmluvu tohto druhu v rámci skupiny PGE Group a je to ďalší krok k realizácii našej novej stratégie. Sme na čele zelenej zmeny, dodávame našim klientom zelenú energiu a zároveň im ako spoločnosť poskytujeme na meniacom sa trhu poznatky a profesionálne poradenstvo,“ dodáva Wojciech Dąbrowski, predseda predstavenstva skupiny PGE Polska Grupa Energetyczna.

Za zmienku stojí aj skutočnosť, že spoločnosť Raben má na obdobie rokov 2021 až 2022 uzatvorenú zmluvu na dodávku energie z obnoviteľných zdrojov, čím sa výrazne znižujú emisie skleníkových plynov. Zmluva s PGE, ktorá bola podpísaná v tomto roku, však dáva podnet na vybudovanie nových fotovoltaických fariem v Poľsku.

Skupina dôsledne realizuje svoju stratégiu udržateľnosti, pričom jedným z jej hlavných cieľov je zníženie emisií oxidu uhličitého. K splneniu tohto cieľa určite prispeje aj nedávno podpísaná kúpna zmluva o dodávke zelenej energie.

V uplynulých rokoch spoločnosť podnikla aj viacero ďalších krokov s cieľom znížiť svoju uhlíkovú stopu. Okrem iného sa spoliehame na moderný vozový park, energeticky efektívne sklady a kancelárske priestory a optimálnu organizáciu dopravy, ako aj na nástroje, ktoré využívajú moderné technológie a softvér (Smartour, CO2 kalkulátor).