Raben logo
csm_Air_freight_Raben_f13b38a3f8.jpg your-partner-in-logistics

Letecká preprava

Vaša spokojnosť nám dáva krídla

Experienced team of specialists

Skúsený tím

Comprehensive door to door service

Komplexné služby „od dverí k dverám“

 An extensive branch network

Dlhotrvajúce partnerstvá po celom svete

Expertise in all customs matters - Custom Clearance

Odborníci so skúsenosťami pri vybavovaní colných formalít

  • Experienced team of specialists

    Skúsený tím

Item 1 of 4
Transport lotniczy Raben

Svet vo vašich rukách

Letecká preprava je najrýchlejším spôsobom prepravy tovaru. Vďaka angažovanosti našich zamestnancov, vlastnej štruktúre a sieti spoľahlivých, dôveryhodných partnerov dokážeme dopraviť čokoľvek do ktoréhokoľvek kúta sveta. Objednávky leteckej prepravy sa uskutočňujú tak, aby boli potreby našich zákazníkov plne uspokojené a za konkurencieschopné ceny. Osobitným znakom našej služby je zameranie sa na optimalizáciu dodávateľského reťazca z hľadiska nákladov a času.

Celý rad výhod:

  • Komplexný servis „od dverí k dverám“
  • Rôzne režimy prepravy: expresný, štandardný a ekonomický
  • Preprava pri kontrolovanej teplote
  • Preprava nebezpečného tovaru
  • Preprava nadmerných nákladov
  • Colné odbavenie, daňové informácie a iné colné služby
csm_Raben_Air_transport-min_4a840e2d92.jpeg

Letecká doprava sa používa na prepravu náhradných dielov, strojov a zariadení, farmaceutických výrobkov, kozmetiky, čerstvého a spracovaného tovaru, odevov, spotrebnej elektroniky, nebezpečného tovaru (IATA DGR), výrobkov určených na veľtrhy a výstavy. Tovar podlieha poisteniu nákladu.

Súčasťou našej činnosti je tiež preprava náhradných dielov pre opravy osobných a nákladných lodí v rôznych častiach sveta. Takéto zásielky musia byť odoslané v určitom časovom rámci, inak opravovaná loď opustí prístav. Naše plánovacie činnosti sa začínajú vo fáze výroby: poradíme, aký typ a veľkosť balenia má byť použité, u leteckých spoločností rezervujeme lety, hlásime vývoz colným úradom, dôsledne sledujeme stav našich zásielok. Niekedy je tovar, vyzdvihnutý u výrobcu a určený na prepravu, uskladnený v niektorom z našich logistických stredísk alebo v colných skladoch. Dodanie tovaru na letisko často prebieha pomocou špecializovaných vozidiel.

A Raben truck transports goods for the company's customers in Europe.

Kontrolovaná teplota

Zaisťujeme prepravu tovaru v kontrolovanom teplotnom režime: pre mrazený tovar, pri teplotách 2 - 8 °C a 15 - 25 °C. Používame tepelnoizolačnú fóliu (NBN B62-201, 0,029 W/mK). Tento druh prepravy sa riadi zásadami chladiaceho dodávateľského reťazca a používa sa hlavne pri farmakologických výrobkoch.

Ak sa chcete o tomto riešení dozvedieť viac, kontaktujte nás!

Máte konkrétny dopyt?
Sme tu pre vás! Kontaktujte nás
europe map