Raben logo
csm_Air_freight_Raben_baeae2f9f9.jpg your-partner-in-logistics

Letecká preprava

Vaša spokojnosť nám dáva krídla

experienced_team_of_specialists_icon.svg

Skúsený tím

comprehensive_door_to_door_service_icon.svg

Komplexné služby „od dverí k dverám“

an_extensive_branch_network_icon.svg

Dlhotrvajúce partnerstvá po celom svete

experienced_team_and_experts_in_the_field_of_customs_formalities__CUSTOM_CLEARANCE__icon.svg

Odborníci so skúsenosťami pri vybavovaní colných formalít

  • experienced_team_of_specialists_icon.svg

    Skúsený tím

Item 1 of 4
Transport lotniczy Raben

Svet vo vašich rukách

Letecká preprava je najrýchlejším spôsobom prepravy tovaru. Vďaka angažovanosti našich zamestnancov, vlastnej štruktúre a sieti spoľahlivých, dôveryhodných partnerov dokážeme dopraviť čokoľvek do ktoréhokoľvek kúta sveta. Objednávky leteckej prepravy sa uskutočňujú tak, aby boli potreby našich zákazníkov plne uspokojené a za konkurencieschopné ceny. Osobitným znakom našej služby je zameranie sa na optimalizáciu dodávateľského reťazca z hľadiska nákladov a času.

Celý rad výhod:

  • Komplexný servis „od dverí k dverám“
  • Rôzne režimy prepravy: expresný, štandardný a ekonomický
  • Preprava pri kontrolovanej teplote
  • Preprava nebezpečného tovaru
  • Preprava nadmerných nákladov
  • Colné odbavenie, daňové informácie a iné colné služby
csm_Raben_Air_transport-min_971abaa821.jpeg

Letecká doprava sa používa na prepravu náhradných dielov, strojov a zariadení, farmaceutických výrobkov, kozmetiky, čerstvého a spracovaného tovaru, odevov, spotrebnej elektroniky, nebezpečného tovaru (IATA DGR), výrobkov určených na veľtrhy a výstavy. Tovar podlieha poisteniu nákladu.

Súčasťou našej činnosti je tiež preprava náhradných dielov pre opravy osobných a nákladných lodí v rôznych častiach sveta. Takéto zásielky musia byť odoslané v určitom časovom rámci, inak opravovaná loď opustí prístav. Naše plánovacie činnosti sa začínajú vo fáze výroby: poradíme, aký typ a veľkosť balenia má byť použité, u leteckých spoločností rezervujeme lety, hlásime vývoz colným úradom, dôsledne sledujeme stav našich zásielok. Niekedy je tovar, vyzdvihnutý u výrobcu a určený na prepravu, uskladnený v niektorom z našich logistických stredísk alebo v colných skladoch. Dodanie tovaru na letisko často prebieha pomocou špecializovaných vozidiel.

csm_Raben_Fresh_long_Truck_New_CI_CORPO_672a513e20.jpg

Kontrolovaná teplota

Zaisťujeme prepravu tovaru v kontrolovanom teplotnom režime: pre mrazený tovar, pri teplotách 2 - 8 °C a 15 - 25 °C. Používame tepelnoizolačnú fóliu (NBN B62-201, 0,029 W/mK). Tento druh prepravy sa riadi zásadami chladiaceho dodávateľského reťazca a používa sa hlavne pri farmakologických výrobkoch.

Ak sa chcete o tomto riešení dozvedieť viac, kontaktujte nás!

Máte konkrétny dopyt?
Sme tu pre vás! Kontaktujte nás
europe map