Raben logo
Transport intermodalny your-partner-in-logistics

Kombinovaná preprava

Náklad prepravujeme, ako najlepšie vieme:

komplexne, priamo k vám a včas

Experience in sea transport and air transport

Dlhoročné skúsenosti v námornej a leteckej doprave

Trusted network of international partners

Partnerstvo so skúsenými agentmi

Quick customs clearance

Rýchle colné odbavenie

Dedicated customer services

Vyhradené železničné dopravné riešenia

 • Experience in sea transport and air transport

  Dlhoročné skúsenosti v námornej a leteckej doprave

Item 1 of 4
csm_Raben_truck_road_transport_tandem_old_branding-min_ca3a6c43c6.jpg

Naša ponuka

Kombinovanou dopravou sa rozumie diaľková nákladná preprava s rôznymi dopravnými prostriedkami: nákladnými vozidlami, vlakmi, lietadlami a loďami.

Prináša to množstvo výhod:

 • rýchle a včasné doručenie,
 • zvýšená frekvencia možností nakládok,
 • vybavenie colných formalít.

 
Naša ponuka zahŕňa pravidelné, dobre zavedená spojenia na Ďaleký východ.

csm_Raben_container_old_branding_hq-min_95d8aecbe1.jpg

Železničná preprava do Číny
 

 • Tovar vyzdvihnutý priamo od odosielateľa.
 • Colné služby a terminály vo Wuhane, Xi'anu a Chengdu.
 • Železničná preprava z Číny do Poľska, zo Slovinska (Kopru) do Rumunska a Maďarska.
 • Informácie o predpokladanej dobe doručenia zásielky ETA na základe polohy GPS vlaku.
 • Úplné vybavenie colných formalít.
 • Distribúcia do vybraných európskych krajín.


V rámci iniciatívy Novodobej Hodvábnej cesty poskytujeme komplexné služby pre prepravu Čína - Európa - Čína Transsibírskou magistrálou.