Raben logo
csm_Raben_intermodal_transport_659b943175.jpg your-partner-in-logistics

Kombinovaná preprava

Náklad prepravujeme, ako najlepšie vieme:

komplexne, priamo k vám a včas

experience_in_sea_and_air_transport_icon.svg

Dlhoročné skúsenosti v námornej a leteckej doprave

trusted_network_of_international_partners_icon.svg

Partnerstvo so skúsenými agentmi

quick_customs_clearance_icon.svg

Rýchle colné odbavenie

dedicated_customer_services_icon.svg

Vyhradené železničné dopravné riešenia

 • experience_in_sea_and_air_transport_icon.svg

  Dlhoročné skúsenosti v námornej a leteckej doprave

Item 1 of 4
csm_Raben_truck_road_transport_tandem_old_branding-min_70d7ff387e.jpg

Naša ponuka

Kombinovanou dopravou sa rozumie diaľková nákladná preprava s rôznymi dopravnými prostriedkami: nákladnými vozidlami, vlakmi, lietadlami a loďami.

Prináša to množstvo výhod:

 • rýchle a včasné doručenie,
 • zvýšená frekvencia možností nakládok,
 • vybavenie colných formalít.

 
Naša ponuka zahŕňa pravidelné, dobre zavedená spojenia na Ďaleký východ.

csm_Raben_container_old_branding_hq-min_3ef0fecabd.jpg

Železničná preprava do Číny
 

 • Tovar vyzdvihnutý priamo od odosielateľa.
 • Colné služby a terminály vo Wuhane, Xi'anu a Chengdu.
 • Železničná preprava z Číny do Poľska, zo Slovinska (Kopru) do Rumunska a Maďarska.
 • Informácie o predpokladanej dobe doručenia zásielky ETA na základe polohy GPS vlaku.
 • Úplné vybavenie colných formalít.
 • Distribúcia do vybraných európskych krajín.


V rámci iniciatívy Novodobej Hodvábnej cesty poskytujeme komplexné služby pre prepravu Čína - Európa - Čína Transsibírskou magistrálou.