Raben mieri na východ - vznik novej spoločnosti Raben East

tlač | Stiahnuť ako PDF

Ako odpoveď na rastúci záujem o východné trhy sa skupina Raben Group na začiatku júla rozhodla založiť novú spoločnosť Raben East sp. z o.o. Nová firma poskytuje služby medzinárodnej pozemnej prepravy, vrátane pravidelných liniek zbernej služby do krajín, ako sú Rusko, Turecko alebo Kazachstan. Spoločnosť bude nezávislým subjektom s prístupom k riešeniam, ktoré sú ponúkané skupinou Raben Group v Európe.

Súčasné trendy na logistických a priemyselných trhoch poukazujú na rastúci záujem o východné oblasti. S rastúcimi potrebami zákazníkov zo západu neustále rastie ich záujem o nové trhy, ktoré sa nachádzajú na východe. Podmienky v oblasti prepravy a logistiky na východ sa však podstatne líšia od tých európskych. Vyžadujú okrem iného oveľa väčšiu flexibilitu, odlišné zručnosti a rozsiahle odborné znalosti colných postupov a špecifík daného trhu.

"Pred viac ako desiatimi rokmi členské štáty Európskej únie narážali na rovnaké problémy, s ktorými sa dnes stretávajú krajiny na východe. S postupom času však tieto profesijné znalosti stratili na dôležitosti, pretože v súčasnej Európskej únii už nie je miesto pre zložité colné formality," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Raben East Bartłomiej Łapiński. "Preto sme sa rozhodli vyhradiť jednu organizačnú jednotku, ktorá sa zameria na tieto trhy a zároveň bude získavať potrebné znalosti a skúsenosti. Týmto dôjde k doplneniu portfólia Raben Group v oblasti pozemnej prepravy. "

Sídlo spoločnosti Raben East je v Robakowe pri Poznani a jej hlavné pobočky sa nachádzajú v Grodzisku a Gliwiciach. Raben East dopĺňa portfólio Raben Group o služby medzinárodnej pozemnej prepravy, vrátane pravidelných liniek zbernej služby do východných krajín. Do portfólia spoločnosti patria tiež colné služby a poradenstvo v oblasti prepravy v rámci východných trhov. Distribúcia a konsolidácia zásielok využíva sieť zbernej služby skupiny Raben naprieč celou Európou. Spoločnosť bude poskytovať služby okrem iného do týchto krajín: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Irak, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Turecko, Ukrajina a Uzbekistan.

"Vďaka zabezpečeniu pravidelných liniek zbernej služby do východných krajín je spoločnosť Raben East schopná efektívne uspokojovať potreby dvoch skupín zákazníkov. Do prvej skupiny patria tí, ktorí chcú systematizovať svoje dodávky klientom na východe. Druhú skupinu tvoria zákazníci, ktorí vyhľadávajú nové trhy a s obchodom v tejto oblasti len začínajú," vysvetľuje Bartłomiej Łapiński. "Verím, že špecializovaný tím odborníkov so zameraním na tieto oblasti môže našim zákazníkom pomôcť dosiahnuť úspech na východe."

Spoločnosť Raben East nadviazala vzťahy s partnermi na východných trhoch s cieľom napĺňať očakávania zákazníkov. Jedná sa o skúsených a profesionálnych partnerov s hlbokou znalosťou miestnych trhov, ktorí v danom segmente zaujímajú dominantné postavenie a zároveň spĺňajú vysoké nároky na zákaznícke oddelenie, ako je tomu v Európe.

Viac informácií Vám radi poskytneme na emailovej adrese east@raben-group.com.

31.07.2017
Pobočky
Kontakt na naše skladové areály
Newsletter