Raben Group rekapituluje rok 2017

tlač | Stiahnuť ako PDF

Založenie novej spoločnosti Raben East, zahájenie špecializovaného oddelenia výskumu a vývoja, akvizícia štyroch firiem a pripravenosť otvoriť vlastnú logistickú sieť v Nemecku. Rovnako zriadenie dvoch nových dep v Rumunsku a nákup 20% podielu v talianskom Sittame. To sú len niektoré z dôležitých míľnikov minulého roka skupiny Raben Group.

Sektor logistiky je označovaný ako lakmusový papierik ekonomiky a analytici ho často používajú na posúdenie stavu celého trhu. Minulý rok, aj napriek mnohým zmenám a výzvam, ako napríklad nedostatok špecializovaných pracovníkov alebo nové požiadavky EÚ, môže skupina považovať za dobrý.

"Rok 2017 aj napriek mnohým výzvam, ktorým sme museli čeliť, ako sú nové pravidlá EÚ alebo nedostatok vodičov, bol podľa môjho názoru veľmi pozitívny. Predovšetkým sa nám podarilo splniť veľa plánov na poľskom a nemeckom trhu," sumarizuje generálny riaditeľ Raben Group Ewald Raben. "Výrazne sme zvýšili kapacitu našich skladov v Poľsku. Na druhej strane je Nemecko najväčším európskym trhom s 80 miliónmi spotrebiteľov. Chceme, aby sa do konca roka 2018 stal čo do veľkosti porovnateľným s poľským trhom. To je dôvod, prečo v januári otvárame svoju vlastnú nezávislú distribučnú sieť v Nemecku s viac ako 30 skladmi. Som si istý, že to bude obrovská pridaná hodnota nielen pre naše spoločnosti, ale predovšetkým pre našich zákazníkov po celej Európe."

Raben v Nemecku

Rok 2017 bol pre skupinu Raben Group v Nemecku veľmi rušný. Zamerala sa na prípravu zahájenia vlastnej dopravnej siete spoločnosti plánovanej na začiatok roku 2018. Raben Group na nemecký trh vstúpila v roku 2005 a od tej doby tu stále rastie. V súčasnej dobe môže Raben Germany ponúkať dopravné služby po celej krajine z 32 vlastných lokalít a zamestnáva približne 3 000 ľudí. V minulom roku Raben okrem investícií do nových logistických centier prevzal niekoľko firiem v Nemecku, ako napríklad bývalé depá Rhenus vo Fellbachu a vo Weilimdorfu, rovnako ako dopravné a logistické spoločnosti Exice GmbH a RLZ Baden GmbH v Karlsruhe. Ďalšia akvizícia sa týkala skladu spoločnosti SCHMALZ + Schön Logistik Gruppe v Kamene v Severnom Porýní-Vestfálsku a podielov v Busse Logistik so sídlom v Kasseli.

Skupina Raben mieri na východ

Ako odpoveď na rastúci záujem o východné trhy sa skupina Raben Group v júli rozhodla založiť novú spoločnosť Raben East sp. z o.o. Nová společnost poskytuje služby medzinárodnej pozemnej prepravy, vrátane pravidelných liniek zbernej služby do krajín, ako sú Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Irak, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Turecko, Ukrajina a Uzbekistan. Společnost pôsobí ako samostatná entita s využitím skupinových riešení dostupných v Európe. Raben East doplňuje portfólio Raben Group o služby medzinárodnej pozemnej prepravy, vrátane pravidelných liniek zbernej služby do východných krajín. Súčasťou ponuky sú tiež colné služby a poradenstvo v oblasti prepravy v rámci východných trhov. Distribúcia a konsolidácia zásielok využíva sieť zbernej služby skupiny Raben naprieč celou Európou.

Minulé leto nadviazala skupina Raben Group spoluprácu s novým strategickým partnerom, spoločnosťou Borusan Lojistik. Toto spojenectvo rozšírilo portfólio služieb Raben o pravidelné linky zbernej služby medzi Európskou úniou a Tureckom. Turecký partner s viac ako 44 rokmi skúseností je lídrom v tureckom logistickom sektore.

Raben Group v Európe

Pre skupinu Raben Group bol rok 2017 tiež v znamení mnohých investícií v Európe. Patrili medzi ne dve nová depá v Rumunsku, v mestách Sibiu a Kluž v Transylvánii. Raben Logistics Romania ponúka svojim zákazníkom cross-dock s kapacitou 5 400 m², ktoré obsluhuje takmer 40 kvalifikovaných pracovníkov. Stojí za to zdôrazniť, že společnost pôsobí na rumunskom trhu od roku 2016 a vyvíja sa veľmi dynamicky.

Raben tiež prevzal 20% podiel vo firme Sittam, ktorá je na špici talianskeho trhu v medzinárodnej zbernej cestnej, námornej a leteckej preprave. Sídlo spoločnosti a jej centrálny sklad sa nachádza v Cornarede neďaleko Milána. Transakcia mala potvrdiť posilnenie partnerstva medzi spoločnosťami. Spojenectvo s Raben je pre manažment spoločnosti Sittam dôležitou alternatívou, pretože umožňuje rozvoj ich európskej logistickej siete v prípade, že dôjde k nepredvídateľným zmenám v ich vlastnej dopravnej sieti.

"Vďaka spolupráci so spoločnosťou Sittam v krajinách strednej a východnej Európy vyrástla naše vlastná sieť o ďalšiu krajinu. Taliansky trh je exportne orientovaný a to je potenciál, ktorý nás zaujíma," vysvetľuje Ewald Raben.

Raben v Poľsku

Najdôležitejšou investíciou pre poľský trh v roku 2017 bolo rozšírenie logistického centra v blízkosti Poznane. Nový sklad je veľmi inovatívny, má vysoké stropy, kapacitu 20 500 m2, vhodný na uskladnenie 34 000 paliet, s vyznačenou plochou 400 m2 pre služby s pridanou hodnotou a 570 m2 kancelárskych priestorov. Vďaka tomuto kroku vzrástla stávajúca skladovacia kapacita Raben Group v Gadki o viac ako 20%. Na začiatku roka spoločnosť tiež otvorila moderné depo s kapacitou 15 000 m2 v Gniewomierze.

Najprv inovácie

Digitalizácia dnes vstupuje do všetkých logistických, dopravných a distribučných procesov. Preto s cieľom sledovať nové trendy a preskúmať možnosť ich implementácie vo firme na začiatku roka 2017 vzniklo v Raben Group špecializované oddelenie výskumu a vývoja pod názvom Genius Lab. Témy, s ktorými sa tím bude najprv zaoberať, zahŕňajú prediktívnu analytiku, problematiku spracovania odpadu, priemyselnú automatizáciu a široko chápanú koncepciu rozvoja logistických procesov bez nutnosti použitia papierovej dokumentácie.

"V Raben Group sa už dlhé roky zameriavame na inovácie a sme veľmi flexibilní pri riešení zmien. Príkladom je investovanie do ekologického vozového parku a implementácia mnohých výhod pre našich zamestnancov, najmä pre vodičov, s cieľom prilákať a udržať si tých najlepších z nich. Zároveň si uvedomujeme, že životné prostredie sa stále mení a my sme na to pripravení," hovorí manažér operácií Raben Group Aleksander Kroll.

Už niekoľko rokov skupina Raben Group zavádza inovatívne riešenia v oblasti skladovacích a prepravných procesov. To je dôvod, prečo sa dnes spoločnosť môže pochváliť vozovým parkom pod priamym riadením v Poľsku so 100% podielom vozidiel vyhovujúcim štandardu Euro 5 a 6. Pokiaľ ide o motory spĺňajúce štandard Euro 6, je to 60% z celkového počtu vlastnených dopravných prostriedkov.

Spoločensky zodpovedné podnikanie

Takmer 12 000 paliet a viac ako 7 000 ton prepravených bezplatne v rámci spolupráce s potravinovými bankami, takmer 10 000 vysadených stromov v kampani "elektronická faktúra = vyššia kultúra", viac ako 15 000 detí, ktoré prešli vzdelávacím programom "Doprava je nutná" a 13 stakeholder dialógov s 116 zainteresovanými stranami. To je len krátke zhrnutie CSR akcií, ktoré skupina za minulý rok urobila. Raben Group nasleduje stratégiu spoločenskej angažovanosti, ktorá je súčasťou jej firemnej stratégie. Berie do úvahy záujmy zúčastnených strán vyjadrené počas dialógov s nimi a celosvetové trendy a výzvy v spoločenskej zodpovednosti firiem. Kľúčovými oblasťami skupiny sú predovšetkým miestne komunity, životné prostredie, vzdelávanie a bezpečnosť cestnej premávky.

25.01.2018
Pobočky
Kontakt na naše skladové areály
Newsletter