Sprievodca nového zákazníka

tlač | Stiahnuť ako PDF

Ďakujeme za váš záujem o spoluprácu so spoločnosťou Raben Logistics Slovakia s. r. o. Nižšie nájdete základné informácie, ktoré vám napomôžu k rozvoju spolupráce.

Zároveň vás pozývame k nahliadnutiu do sekcie Služby, v ktorej sa podrobne zoznámite s našim portfóliom obchodnej činnosti.

V sekciiKontakt nájdete tú správnu pobočku, ktorá pre vás pripraví návrh spolupráce.

Ako kontaktovať zodpovednú osobu, ktorá mi poskytne informácie týkajúce sa služieb, o ktoré mám záujem?

Otvorte záložku Kontakt a kliknite na Slovenskú republiku a následne na pobočku, ktorá je k Vám najbližšie. Tam nájdete emailové a telefonické spojenie.

Ktoré služby poskytuje Raben Group?

Prečítajte si našu ponuku v záložke Služby. Tu nájdete aj „RÝCHLY KONTAKT“ na jednotlivé oddelenia predaja a osoby, ktoré zodpovedia vaše otázky.

Neviem, ktorá služba je pre mňa tá najvhodnejšia. Koho by som mal kontaktovať?

Zvoľte záložku Kontakt a kliknite na Slovenskú republiku a následne na pobočku, ktorá je k Vám najbližšie. Zodpovedný pracovník zákazníckeho oddelenia vám navrhne to najlepšie riešenie a odkáže vás na vhodného odborníka, ktorý vám pripraví návrh spolupráce.

Jednotlivé pobočky Raben Group majú svoje čísla. Kde ich nájdem?

Čísla pobočiek nájdete v nižšie uvedených dokumentech.

Kde môžem využívať služby spoločnosti Raben Group?

Obchodné jednotky Raben Group majú sídla v 11 krajinách: v Poľsku, Nemecku, Českej republike, na Slovensku, Ukrajine, v Rumunsku, Lotyšsku, Litve, Estónsku, Maďarsku a Holandsku.  

Moja spoločnosť pôsobí v oblasti, ktorá nie je uvedená v „tabuľke oblastí“. Bude mať Raben Group záujem o poskytovanie služieb mojej spoločnosti?

Tabuľka oblastí uvádza iba hlavné oblasti, v ktorých poskytujeme služby, ale naši zákazníci predstavujú omnoho širšie spektrum pôsobnosti.

Ako môžem sledovať svoju zásielku?

Navštívte Zákaznícku zónu na domovskej stránke a použite našu novú online platformu myRaben.com. Po prihlásení použite relevantnú možnosť sledovania zásielky, ktorá Vám zobrazí všetky požadované informácie.

 

Je tiež možné použiť zjednodušenú formu zobrazujúcu stav zásielky bez prihlásenia zadaním len čísla zásielky na pravej strane tejto záložky.

Ako môžem získať prihlasovacie meno a heslo do systému sledovania zásielok?

Prihlasovacie meno a heslo požadované na sledovanie zásielky v myRaben.com vám bude poskytnuté po vyplnení registračného formuláru na stránkach myRaben.com alebo sa prosím obráťte na oddelenie zákazníckych služieb.

Kde nájdem naskenované dokumenty?

V systéme sledovania zásielok (myRaben.com), po zadaní vášho prihlasovacieho mena a hesla. Požadované prihlasovacie informácie získate po kontaktovaní zodpovedajúcej pobočky.

Ako môžem poistiť svoju zásielku?

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte naše zákaznícke oddelenie.

Kde nájdem definície základných pojmov logistiky?

Pozrite sa na záložku Slovník pojmov.

Ako môžem dať súhlas na prijímanie elektronických faktúr?

V Zákazníckej zóne kliknite na odkaz „elektronická fakturácia“, kde budete môcť vyplniť zodpovedajúci formulár.

Ako môžem uplatniť reklamáciu?

Kliknite na odkaz Zákaznická zóna zvoľte záložku Reklamácie. Tu nájdete všetky podrobnosti týkajúce sa postupu reklamácie.

Kde môžem skontrolovať nastavenie paliva a cestného príplatku?

Všetky tieto údaje sú k nájdeniu na odkaze Zákaznická zóna.

Čo je cestný príplatok?

Cestný príplatok je doplnková platba za prepravné služby na vozovkách, ktoré sú zahrnuté do povinnej elektronickej platby mýta na platených diaľniciach s koncesiou.

Čo je nastavenie meny?

Nastavenie meny je založené na úprave základných cenových taríf podľa faktoru CAF, ktorý je vyjadrený ako percentný podiel (Currency Adjustment Factor – Menová prirážka). Umožňuje minimalizáciu rozdielov výmenných kurzov medzi európskymi menami.

Čo je nastavenie paliva?

Nastavenie paliva umožňuje flexibilnú úpravu taríf, a to na základe priemerných mesačných cien nafty. Vďaka nastaveniu paliva je možné vylúčiť časté zmeny cien služieb, ktoré poskytuje Raben Group.

Ako sú pri mojej zásielky vypočítavané emisie CO2 a kde to môžem skontrolovať?

Emisie CO2 sa počítajú pre každú fázu prepravy zásielky. Patria sem i emisie CO2 zo spotreby vybavenia v "cross-dock" skladoch. Tieto údaje Vám radi zašleme na žiadosť zaslanú na oddelenie zákazníckeho servisu.

Sledovať zásielku