Poskytovateľ lead riešenie

tlač | Stiahnuť ako PDF

Lead Logistics services sú novou dimenziou logistiky. Raben Group si osvojuje úlohu integrátora všetkých logistických operácií v rámci dodávateľského reťazca, od prepravy tovaru až po distribúciu ku konečnému zákazníkovi. Touto cestou sa spoločnosť stáva partnerom, ktorý kombinuje svoje schopnosti, know - how, vlastné zdroje a zdroje ďalších spoločností tak, aby pre svojich zákazníkov vytvoril návrh a riadenie zmien v rámci celého dodávateľského reťazca.

Ako to vyzerá v praxi ?

  • navrhujeme komplexné supply chain riešenia, definujeme vzťahy medzi jeho jednotlivými účastníkmi a vytvárame metódu riadenia transakcií v rámci celého procesu,
  • budujeme skúsení tím odborníkov, ktorý sa venujú riadeniu logistického procesu vo všetkých jeho jednotlivých fázach a neustále optimalizujú tieto procesy,
  • podporujeme všetky operácie prostredníctvom poskytovania a integrácie potrebných IT riešení a infraštruktúry, ponúkame riešenie pre monitoring zásielok a zároveň aj efektívnu komunikáciu a tok informácií,
  • ponúkame našu dopravnú sieť a skladovacie kapacity,
  • všetko vyššie uvedené je doplnené o služby pridanej hodnoty, ako je napríklad co-packing a co-manufacturing.

Výhody voľby Raben Group ako vášho Lead Logistics Provider:

  • profesionálne riadenie operácií v celom supply chain reťazci a zlepšenie efektívnosti procesov a optimalizáciu nákladov,
  • možnosť skrátenia doby dodávok prostredníctvom integrovaného riadenia všetkých logistických procesov,
  • rýchly a transparentný tok informácií, ktorý umožňuje okamžitú reakciu na meniace sa trhové podmienky a prípadné kritické situácie,
  • optimalizácia zdrojov, tak aby vyhovovali meniacemu sa obchodnému prostrediu a požiadavkám zákazníkov s minimalizáciu negatívneho dopadu na životné prostredie.
Pobočky
Kontakt na naše
skladové areály
Spravodaj