Vnútroštátne celovozové prepravy

Vnútroštátne celovozové prepravy

Vnútroštátne celovozové prepravy

Táto služba je určená zákazníkom, ktorí požadujú optimalizáciu nákladov na prepravu jednotného nákladu bez nutnosti manipulácie prepravovaného tovaru.

Medzinárodné celovozové prepravy

Medzinárodné celovozové prepravy

Medzinárodné celovozové prepravy

Služby medzinárodnej cestnej prepravy sú poskytované prostredníctvom našej siete zmluvných a overených prepravcov a  partnerov.

Kombinované prepravy

Kombinované prepravy

Kombinované prepravy

Realizácia kombinovanej prepravy využíva špecifické výhody niekoľkých dopravných prostriedkov. Tento druh prepráv poskytujeme v rámci Európy.

Servis kamiónov a prívesov

Servis kamiónov a prívesov

Servis kamiónov a prívesov

Službu autorizovaného servisu ponúka spoločnosť Raben Group v Poľsku. Viac informácií získate na www.rabentransport.pl.

Prenájom vybavenia

Prenájom vybavenia

Prenájom vybavenia

Službu týkajúcu sa prenájmu vybavenia ponúka spoločnosť Raben Group v Poľsku. Viac informácií získate na www.rabentransport.pl.

Zákaznícka zóna
Pobočky
Kontakt na naše
skladové areály
Spravodaj