Nestle Polska

Spoločnosť Nestle Polska S.A. si zvolila Raben Group ako svojho partnera pre logistiku v máji 1994. V tom čase bola Raben Polska iba logistickou spoločnosťou s množstvom skladovacích priestorov, kamiónmi a systémom riadenia, ktorý bol v súlade s požiadavkami Nestle.

Počas tohto obdobia sa poľský trh s rýchloobratovým tovarom vyvíjal. Spoločnosť Nestle sa menila spolu s rozšírením ponuky produktov a zvýšením svojich nárokov na kvalitu logistických služieb. Spoločnosť Raben Group musela čeliť mnohým výzvam: zavedenie systému riadenia SAP a vytvorenie rozhrania, systematickému rastu očakávaných kľúčových ukazovateľov výkonnosti, atď.

Ale výhodou, aspoň podľa Nestle, ktorá rozhoduje o úspechu Raben Group v spoločných projektoch, sú zamestnanci, ktorí rýchlo reagujú, pomáhajú v kritických situáciách a preberajú nové výzvy.

Nestle Polska je zmluvným logistickým klientom Raben Polska.

Niektorí naši zákazníci

Segmenty
Experti