Raben logo
csm_KV_2019_Raben_Group_Europe_9ca761f132.jpg

Nová realita logistiky

- rok 2020 podľa skupiny Raben Group
2021.02.14
Rok 2020 vstúpi pre mnohé priemyselné odvetvia do histórie ako mimoriadne náročné obdobie. Skupina Raben Group uzavrela predchádzajúci rok, ktorý sa niesol v znamení pandémie COVID-19, nárastom tržieb, ktoré presiahli 1,26 miliardy eur. Nové investície, rozšírenie ponúkaných služieb a mnoho ocenení sú najlepším dôkazom toho, že skupina výzvy roka 2020 zvládla mimoriadne úspešne.

Vplyvom udalostí minulého roka sa musel celý logistický sektor stať flexibilnejším a rýchlo sa prispôsobiť novým, neustále sa meniacim podmienkam. Skupina Raben Group od začiatku venovala maximálnu pozornosť bezpečnosti a ochrane zdravia svojich zamestnancov a dodávateľov, ako aj zabezpečeniu kontinuity prevádzky a poskytovaniu služieb na najvyššej možnej úrovni.

Spoločnosť považuje minulý rok s tržbami na úrovni 1,26 miliárd eur za úspešný. Hlavné priemyselné odvetvia, ktorým v roku 2020 skupina Raben Group poskytovala služby, sú potravinárstvo (30 %), spotrebné technológie (21 %), automobilový priemysel (17 %), maloobchod (12 %) chemický priemysel (11 %) a odvetvie rýchloobrátkového spotrebného tovaru (9 %). V rámci európskej logistickej siete mala zo služieb poskytovaných skupinou Raben Group tradične najväčší podiel cestná preprava (66 %), nasledovaná zmluvnou logistikou (13 %), celovozovou a kombinovanou prepravou (8 %), logistikou čerstvých potravín (8 %), lead riešeniami (4 %) a leteckou a námornou prepravou (1 %).

„Rok 2020 bol plný výziev. Udalosti, ktoré sa počas tohto obdobia stali, budú mať významný dopad nielen na rok 2021, ale aj na nasledujúce roky. Súčasná pandémia zmenila obchodnú realitu všetkých spoločností na trhu. Našou úlohou bolo udržať kontinuitu prevádzky nielen našej spoločnosti, ale aj našich zákazníkov. Avšak ani v tejto nepriaznivej situácii sme v žiadnom prípade nezaháľali. Práve naopak. Prijali sme veľa opatrení, aby boli negatívne dopady súčasnej situácie pre nás všetkých čo možno najmiernejšie. Preto celý náš tím vyvinul maximálne úsilie, aby zaistili plynulú prevádzku logistiky, podporil našich zákazníkov a umožnil dodávanie požadovaných produktov. Vďaka našej politike vedomého utvárania portfólia zákazníkov sme aj napriek zložitej situácii na trhu dosiahli dobré finančné výsledky. Aj to je najlepší dôkaz toho, že Raben tvoria ’Ľudia s driveom’. Vďaka ich odhodlaniu a vášni pre logistiku sa naši zamestnanci dokázali rýchlo prispôsobiť novému pracovnému prostrediu a úspešne čeliť výzvam roka 2020,“ uviedol Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group. „Spočiatku nám nová situácia spôsobovala nemalé obavy. Začali sme však premýšľať o príležitostiach, ktoré nová realita prináša, ako robiť veci lepšie a pritom rozšíriť portfólio našich služieb. V prípade našej spoločnosti pandémia prispela k rozvoju digitalizácie procesov, konkrétne k rýchlejšiemu nástupu bezpapierovej logistiky a zavedeniu služby PCD, tj. potvrdenia o doručení fotodokumentáciou. Som presvedčený, že správnym prístupom a dobre premyslenou stratégiou je možné vzniknutú krízu premeniť na príležitosť.“

Pandémia tiež ukázala, že čoraz populárnejšia práca z domu a využívanie nových technológií je nielen nevyhnutné, ale aj efektívne.

„Minulý rok nás prekvapil bezprecedentnými obmedzeniami súvisiacimi s organizáciou našej práce. Bola to skutočná skúška pre manažérov, ktorí museli udržiavať komunikáciu so zamestnancami pracujúcimi na diaľku a zároveň zabezpečiť maximálnu bezpečnosť pre tých, ktorí zostali na svojich pracoviskách – vodičov a skladníkov,“ komentuje situáciu Anita Koralewska-Ratajczak, vedúca personálneho oddelenia skupiny Raben Group.Výsledky prieskumu angažovanosti, ktorý prebehol počas pandémie, ukázali, že zamestnanci veľmi ocenili skutočnosť, že sme sa postarali o ich bezpečnosť. Vyjadrili tiež spokojnosť s pravidelnou komunikáciou so svojimi nadriadenými a tímom (napriek vzdialenosti), ako aj so spôsobom, akým sa spoločnosť dokázala prispôsobiť novej situácii. Obmedzenia sa ukázali ako inšpirácia pri hľadaní nových riešení. Počas pandémie sme napríklad zrealizovali náš doteraz najväčší vývojový projekt pre 1 000 manažérov z 13 krajín s využitím prvkov gamifikácie (tj. herných princípov), pričom pomocou pokročilých technológií sme vylepšili viaceré procesy. Pre ‚Ľudí s driveom‘ to bol dobrý rok.“
 

Raben v Poľsku

„Logistický priemysel je miazgou hospodárstva a často sa musí vyrovnať s mnohými výzvami. V roku 2020 boli pre nás všetkých tieto výzvy neobvyklé. Na jednej strane to bola epidemická hrozba, neustále sa meniace obmedzenia, náklady na ochranné opatrenia proti možnému šíreniu vírusu, meniaca sa organizácie práce, a na strane druhej nestále obraty z predaja zákazníkov a snaha o uplatnenie ešte flexibilnejšieho prístupu k ich potrebám. Táto pandémia oslabila celú ekonomiku, v ktorej prežijú len spoločnosti, ktoré sú pripravené na zmenu a rast a zároveň sú finančne silné, perspektívne a inovatívne,“ hovorí Janusz Anioł, generálny riaditeľ, Raben Logistics Polska a zároveň dodáva: „V spoločnosti Raben venujeme mimoriadnu pozornosť vývoju a zdokonaľovaniu v oblasti IT a automatizácie. Zákazníci oceňujú prepojenie a výmenu dát s operačnými systémami a online platformami, ako je napríklad myRaben. Zavedenie online cenových ponúk pre medzinárodnú prepravu v kombinácii s možnosťou zadávania objednávok prostredníctvom platformy myOffer sa javí ako veľmi efektívne.“

Spoločnosť riadená Januszom Aniołom dosiahla v rámci skupiny Raben Group najvyššie príjmy. Dokončila tiež veľa nových investičných projektov. V apríli presunula Raben Logistics Polska svoje depo v Olsztyne na nové miesto a v júni bola úspešne zahájená prevádzka v meste Adamów, kde spoločnosť prevádzkuje centrálny sklad obchodného reťazca Makro v areáli Panattoni Park A2. V sklade s rozlohou 33 000 m2 sa využívajú mnohé inovatívne riešenia, ktoré zvyšujú nielen efektivitu procesov, ale aj bezpečnosť zamestnancov. Za zmienku stojí predovšetkým systém automatického triedenia, ktorý vznikol vďaka efektívnej spolupráci s klientom. Ide o jednu z prvých a najmodernejších triediacich liniek tohto typu v Európe. Druhá polovica roka sa niesla tiež v znamení výstavby nových prevádzok v Sliezsku, vrátane distribučného centra s rozlohou 50 000 m2 v meste Ruda Śląska a ďalších skladov v obci Sosnowiec. V novembri spoločnosť otvorila pobočku v Legnici, kde v prenajatom objekte s rozlohou 11 000 m2 v areáli Panattoni Legnica prebieha špecializovaný logistický projekt pre skupinu Ahlers AG Group. Je potrebné pripomenúť, že depo Legnica ako dôležitý bod konsolidácie zásielok v rámci prepravy medzi Poľskom a Nemeckom, zohráva dôležitú úlohu aj v dopravnej sieti skupiny Raben Group. Tovar z tohto miesta každý deň miery do 39 destinácií za západnou hranicou, z ktorých 36 sú priame trasy do skladov skupiny Raben Group po celom Nemecku.

Spoločnosť Fresh Logistics Polska, ktorá sa špecializuje na logistiku čerstvých potravín pri kontrolovaných teplotách, v roku 2020 tiež veľa investovala. V súlade s politikou neustáleho zlepšovania spoločnosť investovala do moderných skladov s celkovou plochou 16 000 m2 v obciach Wojanowo a Nowa Wieś Wrocławska. Po dokončení projektu má spoločnosť Fresh Logistics celkovú skladovú kapacitu presahujúcu 55 000 m2, určenú na skladovanie čerstvých potravinárskych produktov. Nové investície umožňujú skladovanie tovaru, ktorý vyžaduje rôznu teplotu v rozsahu od 0 °C do + 15 °C, ale tiež poskytovanie ďalších služieb, ako je napríklad co-packing a štítkovanie. Okrem toho umožňujú skladovanie mrazených produktov a prekládku kontajnerov.

Minulý rok bol riaditeľ zmluvnej logistiky spoločnosti Fresh Logistics Polska Jarosław Gulowaty vymenovaný za predsedu rady GS1 Poľsko pre obdobie 2020 – 2024. Spoločnosť dlhodobo spolupracuje s externými organizáciami, aktívne sa podieľa na rozvoji bezpapierovej logistiky a zameriava sa na oblasti súvisiace so štandardizáciou procesov, a to nielen v rámci vlastnej spoločnosti, ale aj medzi všetkými subjektmi zapojenými do dodávateľského reťazca.

Rok 2020 bol v histórii našej spoločnosti tým najneobvyklejším rokom. Vo veľmi krátkom čase sme sa museli prispôsobiť novej realite. Keď sa teraz pozerám späť, musím povedať, že sme touto skúškou prešli so vztýčenou hlavou. Úspešne sme dokončili väčšinu plánovaných projektov a podarilo sa nám zachovať organizačnú stabilitu a čo je najdôležitejšie, aj vysokú kvalitu služieb poskytovaných našim zákazníkom, o čom najlepšie svedčí tohtoročný rekordný ukazovateľ NPS. Nič z toho by nebolo možné, keby sme neboli uprostred transformácie,hovorí Tomasz Olenderek, generálny riaditeľ Fresh Logistics Polska, a dodáva:Lepší každým dňom je mottom programu neustáleho zlepšovania založeného na princípoch lean manažmentu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou našej podnikovej kultúry. Postupná optimalizácia procesov a vytváranie príjemného a stimulujúceho pracovného prostredia sú dlhodobé úlohy, ktoré, ktoré v prípade postupnej implementácie prispejú k efektívnemu zvládnutiu akejkoľvek krízovej situácie. Takéto činnosti však nemôžu byť vykonávané bez náležitej prípravy. Iba strategický prístup je zárukou úspechu, ktorým je spokojnosť aj toho najnáročnejšieho klienta. Som presvedčený, že práve vďaka takýmto strategickým opatreniam sa nám podarilo prekonať náročné obdobie roku 2020.“

Pre spoločnosť Raben Transport sa najdôležitejšou úlohou stalo zabezpečenie zdrojov a odbytu pri zachovaní nákladovej efektivity a starostlivosti o zákazníkov, ktorí často zápasili s vlastnými problémami. V prípade celovozovej prepravy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodávateľského reťazca, došlo v prvej polovici roka k zásadnému prepadu, kedy prudko poklesol objem nákladnej dopravy a výrazne sa znížila dostupnosť vodičov na trhu práce. Riešenie situácie si vyžadovalo rýchlu reakciu, flexibilitu a náročné rozhodnutia.

Pre dopravné spoločnosti bolo však toto obdobie aj plné príležitostí a perspektívnych možností. Spoločnosť Raben Transport si už predtým vytvorila dostatočne diverzifikované portfólio zákazníkov, a to aj z oblasti elektronického obchodu, stavebníctva a potravinárstva, ktoré v súčasnosti zažívajú hospodársky rast. Ďalším cieľom spoločnosti bolo naďalej rozvíjať pokračujúce partnerstvá so zákazníkmi a znásobiť existujúci obrat. Riešenia založené na automatizácii procesov a ETA (predpokladaný čas doručenia zásielky) sa tiež ukázali ako prínos, najmä s ohľadom na podporu zákazníkov, ktorí požadujú rýchle a spoľahlivé informácie.

Raben v Nemecku

Pre nemeckú spoločnosť sa rok 2020 niesol v znamení implementácie riešenia BlueJay, moderného dopravného systému na podporu prepravných operácií v celej skupine.

Zavedenie systému BlueJay bolo pre nás najväčšou výzvou roku 2020, ale rozhodne to stálo za to. Ide
o obrovské zlepšenie v oblasti plánovania a prepravy zásielok, ktoré zároveň zvyšuje transparentnosť celého procesu. Systém BlueJay prináša výhody pre všetky zúčastnené strany – pre našich zákazníkov, ako aj pre celú skupinu Raben Group. Nový systém predstavuje nové možnosti, ktoré prispievajú k skvalitneniu služieb zákazníkom, rýchlejšiemu spracovaniu zásielok a kratším časom odozvy,
uvádza Lena Padgett, projektová manažérka, Raben Trans European Germany GmbH.

V júni 2020 došlo k úplnej integrácii spoločnosti Fenthol & Sandtmann GmbH (Fenthols) a Raben Trans European Germany GmbH. Raben vlastnil 50% podiel v spoločnosti Fenthols od roku 2011 a v novembri 2019 spoločnosť podpísala zmluvu o kúpe zvyšných 50 % akcií, vrátane dcérskych spoločností FKL Kontraktlogistik a Kraftverkehr P&M Ehrig. Táto akvizícia bola v tom čase schválená aj protimonopolným úradom. V súlade so zmluvou prevzal Raben spolu so 460 zamestnancami aj všetky prevádzky spoločnosti Fenthols v Hamburgu, Lipsku, Drážďanoch a Erlensee neďaleko Frankfurtu nad Mohanom. Akvizícia hlavného sídla spoločnosti Fenthols v hamburskom prístave umožnila skupine Raben Group rozšíriť svoje portfólio služieb v námornej doprave a posilniť tak svoje know-how v oblasti kombinovanej prepravy. Okrem získania strategicky významných lokalít, napríklad v blízkosti frankfurtského letiska, spoločnosť rozšírila svoju sieť aj o sklad nebezpečných látok v Erlensee v Hesensku a pobočku na letisku v Lipsku vedľa diaľnice A14, kde jej dcérska spoločnosť Fenthols Kontraktlogistik GmbH organizuje pre svojich zákazníkov logistiku skladovania a distribúcie.

Priame denné prepravné spojenia s ostatnými krajinami skupiny, najmä linky medzi Poľskom a Nemeckom, zohrávajú na nemeckom trhu kľúčovú úlohu. Kvôli veľkému záujmu na trhu a tlaku klientov na kratšie dodacie lehoty sa vybrané spojenia medzi Poľskom a Nemeckom uskutočňujú v rámci 24-hodinovej služby. Takéto spojenia zahŕňajú priamu linku z Gądki do Mülheim-Kärlichu, spustenú v novembri 2020, ako aj linku Legnica – Kempten, ktorá je v prevádzke od septembra 2020. Aj keď je v súčasnosti v rámci 24-hodinovej služby v ponuke 18 spojení medzi týmito dvoma krajinami, spoločnosť plánuje ďalšie rozšírenie siete a optimalizáciu dodacích lehôt. Systém zberných spojení Raben medzi Nemeckom a Poľskom v súčasnosti tvorí viac ako 100 denných trás. Dôležitou výhodou takto rozvinutej siete je zníženie objemu prekládky v Nemecku – takmer
98 % tovaru prepravovaného z Poľska smeruje priamo do miest dodávok k cieľovým príjemcom, čo sa prejavuje vo vyššej kvalite poskytovaných služieb.

Raben v Európe

Okrem nemeckého trhu pôsobila skupina Raben Group na ďalších európskych trhoch, pričom bezpečnosť svojho tímu a potreby zákazníkov vždy kládla na prvé miesto.

V Taliansku skupina svoju činnosť v poslednom roku rozvinula investíciami do podniku Raben Sittam, kde sa zamerala na zavádzanie inovatívnych IT riešení a optimalizáciu procesov v súlade so štandardmi skupiny. Vďaka tomu môžu klienti využívať širokú škálu funkcií dostupných na platforme myRaben.com.

Pre Raben Logistics Romania bol minulý rok obdobím veľkých investícií do skladovej infraštruktúry. Zvýšený dopyt zákazníkov a neustála motivácia zlepšovať procesy, najmä prepravné časy, prispeli k vytvoreniu ďalších logistických bodov na mape Rumunska. V prvej polovici roka boli vybudované hneď dva nové cross-dockové sklady v mestách Baia Mare a Roman. V auguste 2020 spoločnosť otvorila nový sklad v meste Craiova. V súčasnosti pozostáva vnútroštátna distribučná sieť zo 7 lokalít s celkovou kapacitou 10 500 m2.

V apríli sa aj spoločnosť Raben Trans European Hungary presťahovala do nového sídla v Győri, kde bola zahájená prevádzka maďarského cross-dockového skladu s kapacitou 1 800 m2.

Spoločnosť Raben Logistics Bulgaria oslávila minulý rok svoje prvé výročie. Po 12 mesiacoch prevádzky spoločnosť momentálne disponuje partnerskou sieťou pozostávajúcou z 8 skladov v mestách Sofia, Plovdiv, Stara Zagora, Jambol, Burgas, Varna, Ruse a Veliko Tarnovo. Takéto prepravné spojenia zaručujú dodanie zásielok do 24 hodín po celom Bulharsku. Spoločnosť tiež rozvinula svoju medzinárodnú distribučnú činnosť rozšírením pravidelných medzinárodných spojení s krajinami, ako sú Nemecko, Taliansko, Poľsko (štyrikrát týždenne), Rumunsko (trikrát týždenne) a Turecko.

Raben Ukraine zasa oslávila svoje 17. výročie pôsobenia na trhu. Spoločnosť naďalej rozširuje svoje portfólio služieb a zákazníkov so zameraním na digitálne riešenia. Koncom marca spoločnosť v spolupráci s poskytovateľom elektronického obehu dokumentov EDIN zrealizovala dodávku pomocou elektronického nákladného listu. Operácia získala kladné hodnotenie inšpektorom bezpečnosti Ukrtrans. V júli spoločnosť úplne automatizovala proces odosielania informácií kuriérskym spoločnostiam zavedením softvéru Last Mile Connector. Je to inovatívne riešenie pre skladovú infraštruktúru. Tento nástroj sa stal súčasťou integračného projektu medzi systémom riadenia skladu (WMS) spoločnosti Raben Ukraine a podobným systémom jedného z kľúčových zákazníkov. Od roku 2020 Kyjev už navyše nie je jediným uzlom na Ukrajine využívaným pre medzinárodnú dopravu. Spoločnosť začala pravidelne využívať svoju infraštruktúru vo Ľvove. Obe lokality tiež umožňujú distribúciu tovaru po celej Ukrajine prostredníctvom vlastnej distribučnej siete spoločnosti.

V reakcii na globálne zmeny v dodávateľských reťazcoch súvisiacich najmä s pandémiou COVID-19 zaviedla spoločnosť Raben East cestné spojenie s Čínou, ktoré je využívané ako alternatívne riešenie voči námornej, železničnej alebo leteckej nákladnej preprave. Vďaka tomuto riešeniu spoločnosť ponúka svojim zákazníkom nielen väčšiu flexibilitu z hľadiska plánovania, ale aj stabilnú výšku nákladov a vopred stanovený čas tranzitu.

Inovácie

Raben Group sa zameriava na digitalizáciu na mnohých úrovniach, od fyzických procesov až po robotizáciu kancelárskych činností pomocou technológie RPA (robotická automatizácia procesov). V oblasti automatizácie implementuje pokročilé IT riešenia, ako napríklad platformy, ktoré zákazníkom automaticky poskytujú informácie, a platformy s údajmi o predpokladanej dobe doručenia zásielky (ETA). V oblasti automatizácie a robotizácie skladov zavádza Raben zariadenia na meranie zásielok, autonómne poloautomatické vysokozdvižné vozíky, kolaboratívne robotické ramená, snímače Internetu vecí (IoT) a mnoho ďalších riešení určených na zvýšenie efektívnosti skladových a prepravných procesov. S ohľadom na robotickú automatizáciu procesov je potrebné zdôrazniť implementáciu robotického softvéru, ktorý asistuje používateľovi v konkrétnych aplikáciách (WMS/TMS/FK) alebo na rozhraní rôznych IT systémov, po prípade používateľa úplne nahrádza.

V záujme bezpečného doručovania počas pandémie a s cieľom dodržať odporúčanú vzdialenosť medzi zúčastnenými osobami zaviedla skupina Raben Group novú službu pre riešenie zberných zásielok, ktorá je známa pod názvom PCD (Picture Confirming Delivery – potvrdenie o doručení fotodokumentáciou), ktorá umožňuje bezkontaktné potvrdenie doručenia zásielky pomocou fotografií. Vďaka automatickej registrácii údajov, týkajúcej sa nielen stavu zásielky, ale aj údajov ako je dátum, čas a miesto dodania a dokonca aj evidenčné číslo dodávajúceho vozidla, má odosielateľ a príjemca väčšiu istotu, že doručenie bolo riadne vykonané na stanovenom mieste a v stanovenom čase. Zákazník má tak hneď k dispozícii doklad o doručení na platforme myRaben v module myTrack&Trace. PCD riešenie umožňuje vyzdvihnutie zásielky aj osobami, ktoré sú v karanténe.

Vzhľadom k rýchlej digitalizácii segmentu B2B a za účelom splniť požiadavky zákazníkov spustila skupina v októbri nové webové stránky, ktoré je možné používať aj v režime offline. Vďaka intuitívnej ponuke majú návštevníci ľahký prístup do zákazníckej zóny a na platformu myRaben.com. Webové stránky obsahujú veľa informácií a materiálov o riešeniach v rámci daného sektoru a umožňujú rýchle spojenie so zákazníckym oddelením.

Ocenenia

Už po tretíkrát vo svojej histórii bola skupina Raben Group ocenená titulom „Dôveryhodná značka“ v prieskume, ktorý z poverenia časopisu „My Company Polska“, vykonal inštitút Kantar Polska. Medzi respondentmi bolo
20 000 zástupcov podnikateľskej sféry v Poľsku. Podnikatelia udelili spoločnosti prvé miesto v kategórii „Logistické služby“.

Rok 2020 priniesol skupine Raben Group hneď dve prvé priečky v 25. ročníku rebríčka Transport Forwarding Logistics (TFL) – prvé miesto vo všeobecnej klasifikácii a prvé miesto v kategórii „Logistické služby“. Spoločnosť Fresh Logistics Polska zároveň získala ocenenie v kategórii „Doprava“. Rebríček zostavila redakcia denníka Gazeta Prawna pod dohľadom Varšavskej ekonomickej školy.

Skupina Raben Group v Poľsku získala aj cenu za boj proti ochoreniu Covid-19, ktorú udeľoval denník Rzeczpospolita.

Koniec roka sa niesol v znamení ďalšieho úspechu značky Raben, ktorá sa umiestnila na prvom mieste v rebríčku TOP ZNAČKA 2020, zostavenom časopismi PRESS a PRESS-SERVICE Monitoring Mediów v kategórii „Doprava a logistika“. Cieľom tohto hodnotenia je určiť najpopulárnejšie značky v médiách, pričom výsledky sú zároveň ukazovateľom mediálnej sily ocenených značiek.

Spoločnosť Raben Ukraine bola v rámci 6. ročníka celonárodného rebríčka kvality riadenia dobrého mena („Reputation ACTIVists“) vyhodnotená ako najlepšia spoločnosť poskytujúca komplexné logistické služby z hľadiska riadenia reputácie značky. V celkovom hodnotení boli zohľadnené rôzne kritériá vrátane stability renomé, mediálnej činnosti, inovatívnosti, spoločenskej zodpovednosti a odolnosti voči krízam. V novembri bola spoločnosť Raben Ukraine ocenená podnikateľským fórom v kategórii „Inovácie v komunikácii. Trendy 2021“, pričom v súťaži „Inovátor 2020“ spoločnosť získala jedinečné ocenenie (sošku sovy) za kreativitu a inovatívne nápady. Za zmienku tiež stojí umiestnenie firemného časopisu Raben Horizons na druhom mieste v súťaži „Najlepšie firemné médiá na Ukrajine 2020“.

Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR)

Skupina Raben Group sa už niekoľko rokov venuje činnostiam v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem. Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou DNA rodinnej firmy založenej na hodnotovom systéme. Spoločnosť sa zasadzuje o komplexný prístup k problematike CSR a spoločensky zodpovedné činnosti včleňuje do obchodnej stratégie organizácie. Ani v čase pandémie nemohla zostať skupina Raben Group ľahostajná k potrebám tých, pre ktorých je pomoc v súčasnej situácii mimoriadne dôležitá. Spoločnosť sa zapojila do dobročinných projektov, v rámci ktorých zabezpečovala prepravu tovaru, pomáhala zdravotníckemu personálu a aktívne podporovala potravinové banky. Raben Group tak po celej Európe pomohla dodať 6 miliónov tvárových masiek, 250 tisíc párov rukavíc, 100 tisíc ochranných oblekov, lekárskych okuliarov a štítov, 51 ventilátorov a viac ako 12 tisíc hotových jedál pre nemocnice a centrá pomoci, nábytok a vybavenie pre detské psychiatrické liečebne a viac ako 1 400 paliet pre potravinové banky.

Vynaložené úsilie neuniklo pozornosti verejnosti, o čom najlepšie svedčia získané ocenenia. V Poľsku získala skupina už po piatykrát ocenenie „Golden Leaf of CSR“ (Zlatý list za spoločenskú zodpovednosť). Toto ocenenie získavajú firmy, ktoré vykonávajú svoju obchodnú činnosť v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti firiem. Rebríček pripravil týždenník Polityka v spolupráci so spoločnosťou Deloitte a Fórom zodpovedného podnikania. Skupina Raben Group sa umiestnila na druhom mieste v kategórii „Služby, obchod a doprava“ a obsadila tretie miesto v celkovej klasifikácii. Hodnotenie umožňuje porovnávať výsledky medzi spoločnosťami v jednotlivých oblastiach CSR a zároveň je cenným nástrojom pre organizáciu a rozvoj stratégií zameraných na spoločenskú zodpovednosť.

Skupina sa aktívne angažuje za lepšiu a zelenšiu budúcnosť. Od roku 2014 vedie kampaň „e-faktúra = vyššia kultúra“, ktorá nabáda zákazníkov, aby prešli na elektronický tok dokumentov. Túto snahu podporuje výsadbou stromov v mene zákazníkov, ktorí sa rozhodli prejsť na elektronický systém. V minulom roku tak bolo v Poľsku a na Ukrajine vysadených viac ako 2 100 stromov. Celkovo spoločnosť do dnešného dňa vysadila takmer 16 000 stromov, ktoré počas svojho životného cyklu pohltia približne 12 000 ton CO2.

V rámci projektov Order-2-Cash alebo Paperless Raben tiež postupne eliminuje papier zo svojich procesov a potvrdzuje tak svoj záväzok starostlivosti o životné prostredie. Spoločnosť tiež uzavrela prvú dohodu na dodávku zelenej energie v roku 2021. Podľa odhadov tento krok povedie k zníženiu emisií CO2 približne o 80 % v kategórii 2 v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom sú zohľadnené všetky zariadenia, v ktorých skupina pôsobí.

Koniec roka a predvianočné obdobie je časom, kedy sa skupina Raben Group zapája do dobročinnej akcie „Šľachetný balíček“. Skupina sa rozhodla podeliť o to, čo vie najlepšie, a teda poskytnúť nielen svoje skúsenosti a know-how v organizácii logistiky a dopravy, ale aj svoj vlastný vozový park v rámci projektu „Šľachetný balíček – víkend zázrakov“. Ako partner projektu zabezpečila prepravu balíčkov pre ľudí v núdzi z centrálnych do miestnych skladov, odkiaľ ich dobrovoľníci doručovali príjemcom. Zo strany Raben bolo do akcie zapojených 18 vodičov a 15 osôb plánujúcich dopravu zásielok do destinácii po celom Poľsku. Tým pritom prešiel až 9 107 kilometrov.

Spoločnosť Raben Trans European Germany sa opäť zapojila do vianočného konvoja, ktorý každoročne priváža darčeky deťom z chudobných rodín vo východnej Európe. Minulý rok boli zásielky doručené ľuďom v núdzi v Moldavsku, Bulharsku, Rumunsku a na Ukrajine. Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group, bol patrónom projektu už štvrtýkrát. Konvoj, ktorý pozostával z 31 kamiónov, prepravil 141 723 balíkov s hračkami, oblečením, školskými pomôckami, hygienickými potrebami a sladkosťami.

Spoločnosť sa tiež zameriava na podporu profesií v oblasti logistiky. Raben Trans European Germany GmbH je jednou z prvých spoločností, ktoré sa zúčastnili kampane „TruckerHeroes“. Ide o iniciatívu logistickej platformy Transporeon GmbH. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o profesii vodiča, najmä teraz počas pandémie. Zástupca medzinárodného poskytovateľa logistických služieb sprevádzal vodiča kamiónu Andrého na nočnej jazde z Mönchengladbachu do Haigeru, aby priblížil verejnosti rôzne aspekty každodennej práce vodiča.