CSR poslanie a vízia

Koncept spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) je neoddeliteľne spojený s hodnotami spoločnosti.  

Životné prostredie

Staráme sa o životné prostredie, pretože vieme, že sa týka nás všetkých.  

Trh

Naša pridaná hodnota spočíva v zodpovednom rokovaní, vytváranie hodnôt a potrebných riešení.

Spoločnosť

Súčasťou našej zodpovednosti je ochrana životného prostredia a bezpečnosť cestnej premávky. To sú naše priority.

Zamestnanci

Ponúkame našim zamestnancom príjemné a bezpečné prostredie, pretože chceme, aby sa u nás cítili pohodlne.

SHE

Bezpečnosť, zdravie a životné prostredie (Safety, Health and Environment) sú naše firemné úlohy.

Riadenie kvality

Spoločnosť Raben Group kladie veľký dôraz na kvalitu ponúkaných služieb.

Business Continuity Management

Kontinuálny proces v našej organizácii.

Risk management

Pozorujeme silnú premenlivosť prostredia, preto sme zaviedli komplexný systém Riadenie rizík.

Bezpečnosť informácií

Ako zodpovedná organizácia si uvedomujeme, že informácie majú svoju hodnotu.

CSR správy

Komunikácia je kľúčom v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Prečítajte si viac o našich aktivitách.

Spravodaj
CSR správy
Video

Prečo je nákladná preprava dôležitá?