Adresa pobočky
Kontakty
Centrála
Kontaktný formulár
Prosím, zvoľte krajinu a vašu miestnu pobočku.
Prosím, zvoľte krajinu a vašu miestnu pobočku.
Prosím, zvoľte krajinu a vašu miestnu pobočku.

Vezmite prosím na vedomie, že správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Raben Logistics Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 28, 903 01 Senec, Slovenská republika. Vaše údaje môžu byť zdieľané s ďalšími spoločnosťami skupiny za účelom, na ktorý boli zhromaždené. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte gdpr.sk@raben-group.com. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné za účelom zaslania odpovede na Vašu správu. Údaje budú spracované na základe vášho súhlasu (článok 6 (1) písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679). Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania, alebo podať námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenos dát. Vaše osobné údaje budú spracovávané až do splnenia účelu, na ktorý boli zhromaždené, alebo v prípade súhlasu s marketingovými aktivitami alebo zasielaním newsletteru o novinkách / obchodných oznámení, až kým nebude súhlas odvolaný (to môže byť vykonané kedykoľvek kliknutím na odhlasovací odkaz na konci každého newsletteru). Príjemcami údajov môžu byť subjekty, ktoré spravujú internetové stránky skupiny Raben Group a systém rozosielajúci newsletter / obchodné oznámenia. Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.